Z projektu cyklotrónového centra vyťažia študenti

Podľa Petra Plavčana získa 200 slovenských študentov trojročnú odbornú prípravu na špičkových ruských pracoviskách v oblasti jadrového výskumu.
Podľa Petra Plavčana získa 200 slovenských študentov trojročnú odbornú prípravu na špičkových ruských pracoviskách v oblasti jadrového výskumu. / Foto: Z.Gránska

Odborná príprava 200 slovenských študentov, ktorí získajú trojročnú odbornú prípravu na špičkových ruských pracoviskách v oblasti jadrového výskumu je jedným z výsledkov rokovania vlády Slovenskej republiky a Ruskej federácie v záujme vzájomného vysporiadania vzťahov projektu cyklotrónového centra.


Slovenská republika má kritický stav počtu vysokokvalifikovaných špecialistov v oblasti energií a energetiky. Tí krajine chýbajú najmä v súvislosti s realizáciou Strategického Energetického Plánu (SET Plán EÚ) ako prvku rozvoja, stabilizácie energetických zdrojov a ich rozvodu v podmienkach EÚ.

 

Školenie a odbornú prípravu uvedeného počtu doktorandov, v špecializáciách riadenie jadrových elektrární, jadrová fyzika (zameraná na experimenty), teoretická jadrová fyzika, neutrónová fyzika, jadrové technológie, technológie výroby v oblasti rádiofarmák, zabezpečí počas nasledujúcich 10 až 15 rokov vláda Ruskej federácie v hodnote 16 mil. eur.

Vzájomná dohoda oboch krajín prinesie benefit slovenským študentom a ušetrí ďalšie  náklady súvisiace s projektom cyklotrónového centra v podobe odkúpenia technologického zariadenia v hodnote 1,7 mil. eur, ktoré Slovenská republika ponechá na používanie Spojenému ústavu jadrových výskumov Dubna ako medzinárodnej inštitúcii realizujúcej oficiálny jadrový výskum.

Podpis dodatku k článku Dohody medzi ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministerstvom školstva Ruskej federácie o poskytnutí štátnych štipendií pre odbornú prípravu a štúdium slovenských špecialistov na vysokých školách v Ruskej federácii sa predpokladá do konca októbra tohto roka. Na priamu výuku študentov je určená suma 15 mil. eur, zvyšok pôjde na zabezpečenie ubytovania a ďalších nákladov spojených s pobytom.

 

Uvedená dohoda ukončuje projekt cyklotrónového centra a vysporadúva všetky záväzky vyplývajúce zo vzájomných vzťahov Slovenskej republiky a Ruskej federácie.

 


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku