IUVENTA je príkladom spoločensky zodpovednej verejnej inštitúcie

IUVENTA je príkladom spoločensky zodpovednej verejnej inštitúcie
IUVENTA je príkladom spoločensky zodpovednej verejnej inštitúcie  Foto: Iuventa
Pri verejných inštitúciách je samozrejmé, že hlavnou náplňou ich činnosti sú aktivity, ktoré majú bezprostredný spoločenský dopad. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže tak napomáha rozvoju politiky mládeže a práce s mládežou, čo má následný efekt na zlepšovanie života mladých ľudí i komunít, v ktorých žijú.

 

Pri verejných inštitúciách je samozrejmé, že hlavnou náplňou ich činnosti sú aktivity, ktoré majú bezprostredný spoločenský dopad. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže tak napomáha rozvoju politiky mládeže a práce s mládežou, čo má následný efekt na zlepšovanie života mladých ľudí i komunít, v ktorých žijú. U firiem zvykneme oceňovať tzv. spoločensky zodpovedné podnikanie, resp. CSR aktivity. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príkladom verejnej inštitúcie, ktorá rozvíja princípy a hľadá možnosti spoločensky zodpovedného pôsobenia nad rámec svojej bežnej činnosti.

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže nadviazala spoluprácu s viacerými odbornými školami v Bratislave, vďaka čomu poskytla reálnu a zmysluplnú prax študentom, ktorí jej pomáhajú so zabezpečením dôležitých služieb. Vďaka spolupráci so Spojenou školou na Dúbravskej ceste č. 1 v Bratislave študenti odboru maliar, natierač vymaľovali viaceré časti budovy, kde sídli inštitúcia. S vonkajšou úpravou areálu pomohli študenti odboru kvetinár a záhradník a do upratovania priestorov sa zapojili študentky odboru chyžná. Študenti odborov pekár, kuchár a cukrár pomáhajú so zabezpečením občerstvenia na rozličné podujatia IUVENTY. 

„Tešíme sa, že žiaci našej štátnej školy môžu realizovať praktické vyučovanie v reálnych podmienkach produktívnej práce nielen v súkromných prevádzkach. Myslíme si, že štátne a verejné organizácie by mali ísť príkladom pri realizácii praktického vyučovania a zamestnávaní zdravotne znevýhodnených žiakov, či zamestnancov. Neďaleká IUVENTA nám i žiakom navyše vytvára aj výborné podmienky,“ hodnotí doterajšiu spoluprácu riaditeľ školy Mgr. Eduard Filo.

 

Niektoré podujatia, ako napríklad  konferencie, si vyžadujú aj kytice a kvetinovú výzdobu. V tejto oblasti IUVENTA spolupracuje so Spojenou školou Bratislavská 44, Malinovo – SOŠ záhradnícka. O kvetinové aranžmány – od výberu vhodných kvetín, ich objednávku až po samotné viazanie a prípravu – sa starajú študenti odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo.

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa snaží využívať služby sociálnych podnikov. Tričká pre slovenské delegácie na medzinárodné súťaže a predmetové olympiády navrhla a vytvorila Krajčírska dielňa Kláštor – Monastery, ktorá funguje v rámci Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v Rožňave. "Zákazka polokošieľ pre IUVENTA bola pre nás prvou väčšou zákazkou a pomohla nám posunúť sa ďalej na našej ceste. Viaceré činnosti boli pre nás nové, lebo nešlo len o ušitie modelov podľa pripravených strihov a s dodaným materiálom. Bola pre nás skúškou, a hoci nie vždy jednoduchou, na jej konci nás veľmi povzbudila spätná väzba od klienta. Spokojnosť zákazníka prekryla všetky úskalia a zákruty vo výrobnom procese. Ďakujeme za dôveru, sme pripravení aj na ďalšie výzvy,“ vyjadruje spokojnosť so spoluprácou Katarína Bajzíková, zodpovedná za vedenie krajčírskej dielne - Kláštor/ štatutárka Kláštor, o.z.

 

Touto spoluprácou sme zároveň prispeli k udržaniu a tvorbe nových pracovných miest pre ľudí z regiónu Gemer.

 

Ďalšiu úspešnú spoluprácu so sociálnym podnikom predstavuje využívanie služieb práčovne BIVIO, ktorú prevádzkuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. IUVENTA tak získava čistú bielizeň pre svoju zamestnaneckú ubytovňu i plaváreň a mladí ľudia s mentálnym postihnutím zas prácu, ktorá napomáha ich plnohodnotnému a samostatnému životu. Sociálne podniky, akokoľvek majú spoločensky významné zameranie, prežijú iba vďaka tým, ktorí si u nich kúpia tovary alebo služby. A najlepší zákazník je ten, ktorý sa k vám vracia, alebo ktorý vám dá prácu na dlhšiu dobu. Práve preto považujeme spoluprácu našej práčovne s IUVENTOU za dôležitú - svojou časťou prispieva k dlhodobej udržateľnosti nášho podniku a umožňuje ľuďom s mentálnym postihnutím žiť plnohodnotný život, hovorí PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktoré prevádzkuje sociálny podnik BIVIO.

 

 

Spoluprácu so sociálnym podnikom sme využili aj pri tvorbe vianočných pozdravov. Bolo to práve občianske združenie Bol raz jeden človek a značka Hento Toto a jeho kresliči – kamaráti s mentálnym postihnutím, ktorí pre našich zamestnancov a partnerov pripravili originálne ručne maľované vianočné pozdravy a pohľadnice.

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže podporuje aktívne a zodpovedné využívanie voľného času mladých ľudí. Preto na svojom pozemku renovovala bikrosovú dráhu. Vďaka spolupráci s Miestnym úradom Karlova VesKaktus Bike Team Bratislava pribudli aj nové prvky na jazdenie. Spoluprácu a pomocnú ruku poskytli aj samotní mladí ľudia, ktorí vytvorili neformálnu skupinu bikrosových nadšencov s názvom Iuventa crew

 

Zamestnanci IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže vo svojom voľnom čase pôsobia v rozličných mimovládnych organizáciách a zapájajú sa do rôznych komunitných aktivít so širším spoločenským dosahom. Taktiež sa zapájajú do viacerých iniciatív ako napr. Týždeň dobrovoľníctva alebo Do práce na bicykli

 

„Som veľmi rád, že sa nám darí nadväzovať zmysluplné partnerstvá a spolupráce so školami, sociálnymi podnikmi, samosprávou, mladými ľuďmi a vytvárať tak dôležitú pridanú hodnotu v spoločnosti a v komunite, v ktorej sídlime, nad rámec našej bežnej agendy,“ hodnotí sociálnu angažovanosť IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže jej generálny riaditeľ Mgr. Peter Lenčo, PhD. „Verím, že náš príklad verejnej inštitúcie, ktorá sa snaží maximalizovať svoje spoločensky zodpovedné správanie bude inšpirovať aj iných,“ dodáva.

 

Všetkým partnerom a spolupracujúcim subjektom ďakujeme za doterajšiu úspešnú spoluprácu a tešíme sa na jej pokračovanie i nové partnerstvá a spolupráce so širším spoločenským dopadom pre lepší život nielen mladých ľudí na Slovensku.

Zdieľať na facebooku