Júlia Šebejová

autor blogov

Kedy uvažovať o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, prípadne nad nultým ročníkom

Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je dieťa vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať vy, rodičia dieťaťa dostatočne včas pred zápisom.

24. februára 2022

Ako to vyzerá počas zápisu do základnej školy?

Zápisu na základnú školu sa báť netreba, je však dobré prísť pripravený.

23. februára 2022

Zápisy do základnej školy pre školský rok 2022/2023 klopú na dvere

Rodičia by sa mali pripraviť a dôsledne zvážiť výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň by mali zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

22. februára 2022