IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19  Foto: Pexels
Aké výsledky vyšli z výskumu?

 

Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však môžu mladí ľudia ľahko podľahnúť nie len prospešným názorom a postojom, ktoré sú založené na overených informáciách, ale tiež neovereným informáciám, či postojom vychádzajúcim z rôznych konšpirácií. Konšpirácie sa tak môžu stať podkladom pre ich názory, postoje a hodnoty, na základe ktorých sa rozhodujú v bežných aj dôležitých životných otázkach, o spoločenskom živote, životnom štýle, kariére, čo sa môže následne prejaviť v ich subjektívnom well-beingu.

Od roku 2020, t. j. odkedy je svet postihnutý pandémiou, prežívajú mnohí mladí ľudia väčšiu životnú nestabilitu, osamelosť a diskomfort, čo môže mať negatívny dosah aj na podliehanie rôznym nepodloženým presvedčeniam a na následné znižovanie dôvery v autority a inštitúcie.

 

IUVENTA sa prostredníctvom výskumu zamerala na prežívanie subjektívneho well-beingu mladými ľuďmi v období dospievania v súvislosti s vnímaním špecifík obdobia vynárajúcej sa dospelosti v aspektoch ako nestabilita, experimentovanie/množstvo príležitostí, skúmanie identity, zameranie na seba, pocit medzi nedospelosťou a dospelosťou. Výskum sa taktiež venoval vnímaniu/podliehaniu nepodloženým presvedčeniam (konšpiračným a pseudovedeckým) súvisiacim s pandémiou Covid-19.  

Aké výsledky vyšli z výskumu? Napríklad aj to, že:


- až 37% respondentov sa domnieva, že ochorenie Covid-19 je liečiteľné vhodnou kombináciou vitamínov
- nosenie ochranných rúšok staršími ľuďmi a deťmi proti Covid-19 považuje za nebezpečné 35% opýtaných
- skoro 26% respondentov sa domnieva, že nosenie ochranných rúšok proti Covid-19 vystavuje človeka riziku toxickej nákazy oxidom uhličitým
- test na prítomnosť vírusu, spôsobujúceho ochorenie Covid-19 považuje za nebezpečný približne 16% respondentov
- alternatívna liečba sa ukazuje u zhruba 21% opýtaných ako jedna z najúčinnejších foriem liečby ochorenia Covid-19

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletnú výskumnú správu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19 si môžete prečítať tu: https://www.iuventa.sk/produkt/prezivanie-mladych-ludi-a-ich-viera-v-konspiracie-suvisiace-s-pandemiou-covid-19/
 

Zdieľať na facebooku