Úspešní reprezentanti z Medzinárodnej olympiády mladých vedcov. Spoznajme ich bližšie

Úspešní reprezentanti z Medzinárodnej olympiády mladých vedcov. Spoznajme ich bližšie
Úspešní mladí slovenskí vedci  
Poslednou súťažou roku 2021 bola Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO (International Junior Science Olympiad).

 

Talent, pomoc a podpora učiteľov a mentorov, inšpirácia úspešnými životnými príbehmi, tvrdá práca počas formálneho aj neformálneho vzdelávania – to všetko prináša svoje ovocie desiatkam a stovkám mladých ľudí na Slovensku v podobe úspechu na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach.

 

Poslednou súťažou roku 2021 bola Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO (International Junior Science Olympiad). Konala sa v dňoch 12. – 20. 12. 2021 a organizovaná bola dištančným spôsobom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch. Svoje vedomosti a schopnosti si medzi sebou porovnávali študenti do 16 rokov veku v troch vedných disciplínach – vo fyzike, chémii a biológii.

 

Dištančný spôsob realizácie mladých, talentovaných študentov pripravil o zaslúženú možnosť vycestovať do krajiny organizátora, zažiť atmosféru súťaže, stretnúť sa s rovesníkmi z celého sveta a nadviazať osobné kontakty, a v neposlednom rade zažiť aj slávnostné ocenenie dosiahnutých úspechov na záverečnom ceremoniály. Napriek tomu však naši reprezentanti získali cenné skúsenosti v súťaži a vybojovali pre Slovensko výnimočné množstvo hodnotných medailí – v konkurencii 324 súťažiacich z 59 zúčastnených krajín zo všetkých kontinentov piati získali strieborné medaily a jeden bronzovú v súťaži jednotlivcov. V súťaži trojčlenných tímov získali bronzové medaily za tretí najlepší experiment.

Zdieľať na facebooku