Záujem o fyziku neklesá. Bratislava privítala súťažiacich už na 63. ročníku Fyzikálnej olympiády

Záujem o fyziku neklesá. Bratislava privítala súťažiacich už na 63. ročníku Fyzikálnej olympiády
Záujem o fyziku neklesá. Bratislava privítala súťažiacich už na 63. ročníku Fyzikálnej olympiády  Foto: Pexels
V aktuálnom v školskom roku 2021/2022 sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podieľala na organizácii Celoštátneho kola pre šikovných fyzikov v prezenčnej forme.

V aktuálnom v školskom roku 2021/2022 sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podieľala na organizácii Celoštátneho kola pre šikovných fyzikov v prezenčnej forme.

 

Slávnostným príhovorom otvoril Celoštátne kolo prof. Ing. Ivo Čáp, CSs., predseda Fyzikálnej olympiády. V jeho úvode mal RNDr. Ľubomír Mucha, podpredseda Fyzikálnej olympiády minulú povinnosť a to predať ocenenia Adamovi Džavoronkovi a Pavlovi Pivkovi za minuloročnú Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu.

 

Do Celoštátneho kola postúpilo z krajských kôl 16 súťažiacich, z toho 4 dievčatá. To je pri Fyzikálnej olympiáde v pomere chlapcov a dievčat rarita. Dievčatá sa nenechali zahanbiť a bojovali s chlapcami ako rovnocenní súperi.

 

Po náročnom piatkovom dopoludní, kedy mali súťažiaci 5 hodín na riešenie štyroch teoretických úloh z optiky, elektriny a dve úlohy z mechaniky, ich počkalo aj odborné popoludnie. Veľmi zaujímavú prednášku zameranú na čas a jeho plynutie zabezpečil Vedátor Samuel Kováčik. Súťažiaci kládli neraz náročné otázky, za ktoré bol Vedátor rád, pretože to znamená, že vyrastá generácia nástupcov teoretických fyzikov. Súčasne počas prednášky komisia veľmi pozorne kontrolovala testy a vzhľadom na šikovnosť študentov, boli úlohy aj veľmi rýchlo skontrolované. Pri večernej moderácií správnych riešení, sa súťažiacim podarilo vybojovať si body navyše, za postupy pri riešení úloh, ktoré dokázali skvele popísať a obhájiť. Neraz bola samotná komisia prekvapená, z použitých postupov stredoškolskými žiakmi. 

 

Sobotu strávili súťažiaci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde na nich v laboratóriách čakal experiment zostavený Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Experiment bol zameraný na meranie magnetického poľa v okolí cievky. Všetci súťažiaci úspešne namerali správne výsledky. Nasledovalo krátke zasadnutie komisie, pre zhodnotenie aktuálneho ročníka Celoštátneho kola, ktoré bolo po vedomostnej stránke mimoriadne vydarené.

 

Na základe vyhodnotenia a ocenenia prvých troch miest, sme spoznali aj mená ďalších víťazov Celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády, ktorí si vybojovali miestenku na 1. sústredenie pred Európskou fyzikálnou olympiádou, ktorá sa bude konať prezenčne 20. – 24. 5. 2022 v Slovinsku. Okrem týchto ocenení sa k vyhodnoteniu už tradične pridala aj Slovenská fyzikálna spoločnosť, ktorá samostatne oceňuje súťažiaceho, ktorý získal najvyšší počet bodov za experiment. Sme veľmi radi, že záujem o fyzikálnu olympiádu neklesá a že sa zvyšuje záujem dievčat. Práve v prvej desiatke postupujúcej na sústredenie sa podarilo umiestniť až polovici dievčat. 

 

1. miesto a zlatá medaila: Adam Džavoronok
2. miesto a strieborná medaila:  Pavol Pivko 
3. miesto a bronzová medaila: Csaba Dékány

 

Postupujúci na výberové sústredenie:

1. Adam Džavoronok
2. Pavol Pivko
3. Csaba Dékány
4. Elena Chochoľaková
5. Ondrej Juhás
6. Matej Zigo
7. Panna Téglás
8. Balázs Szalai
9. Tomáš Kompiš
10. Adam Póša

 

Cena za najlepší experiment od Slovenskej fyzikálnej spoločnosti: Pavol Pivko

 

 

Všetkým účastníkom Celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúcoročné Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády 2023, ktoré bude hosťovať mesto Prešov.

 

Zdieľať na facebooku