Hoaxy a dezinformácie

Výskum: Slováci viac veria digitálnym médiám ako inštitúciám

Slováci podľa výsledkov najviac čerpajú zdroje z digitálnych médií, menej dôverujú inštitúciám a viac autoritám.