Kritické myslenie

Čím sa od seba odlišujú emocionálne a logické myslenie?

S. Peters vo svojej knihe Paradox šimpanza hovorí, že život človeka sprevádza okrem logického myslenia aj myslenie emocionálne. Čím sa od seba odlišujú?