Dospievanie | Tínedžeri

Prečo dnes mladí ľudia dospievajú neskôr?

Prechod do dospelosti je najčastejšie vymedzený odchodom z rodičovského domu, ukončením štúdia, stabilným pracovným postavením, životom v partnerstve a rodičovstvom. Toto všetko sa za posledné roky značne posunulo.