Dištančné vzdelávanie

Na Leaf Academy vedia, že počas dištančného vzdelávania nepreberú všetko učivo

Pedagógovia na Leaf Academy v Bratislave vedia, že počas tohto obdobia nepreberú so svojimi žiakmi všetko učivo. Online čas so žiakmi sa snažia využiť efektívne.