Na viacerých fakultách sa uskutočnili prvýkrát online štátnice

Online štátnice Lekárska fakulta UK v Bratislave
Online štátnice Lekárska fakulta UK v Bratislave / Foto: fmed.uniba.sk

Bratislava 20. apríla 2020 (TASR) – Aktuálna situácia spojená s novým koronavírusom spôsobila, že sa na viacerých fakultách univerzít uskutočnili historicky prvýkrát online štátnice. Za sebou ich už majú desiatky študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave či Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, informujú o tom obe univerzity na svojich weboch.


Prodekanka pre vzdelávanie Fakulty architektúry STU Danica Končeková považuje online verziu za plnohodnotnú skúšku porovnateľnú 1:1 ku klasickej verzii. "Každý odpovedal 40 - 50 minút, skúška bola verejná, pričom link na konferenčný hovor bol zverejnený vopred," uviedla. Pri štátniciach na inžinierskom stupni je skúška vedená metódou diskusie o teoretickej práci a nad časťou portfólia, študenti si teda nevyťahujú otázky. To čaká končiacich študentov bakalárskeho stupňa. S problémom "ako vyťahovať otázky na diaľku" si na Fakulte architektúry STU poradia tak, že namiesto študenta otázku vyberie člen komisie.
      

Dištančná forma štátnic sa podľa Končekovej osvedčila. "V zásade nič nebráni jej využitiu aj v štandardnom režime výučby. Už vieme, že je to len vec zvyku. Celkovo nás karanténa v oblasti online vzdelávania na Fakulte architektúry STU veľmi posunula. Za dva týždne sme tam, kde by sme inak neboli ani za dva roky. Pedagógovia upravovali osnovy, zadania prác, pravidelne komunikujú, všetci sú veľmi ústretoví a dá sa povedať, že táto situácia fakultu jednoznačne zomkla," poznamenala.
      

Historicky prvé online štátnice na UK absolvovali v apríli aj na Lekárskej fakulte UK. Skúšajúca komisia sedela za prísnych hygienických okolností v miestnosti na fakulte, zatiaľ čo študenti v pohodlí svojej izby doma. Takýmto spôsobom odskúšali študentov z predmetov v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo. Za jeden deň každá komisia vyskúša približne desať študentov, čo je rovnaký počet ako v prípade klasického skúšania.
      

V máji sa uskutočnia aj prvé obhajoby diplomových prác online formou, absolvujú ich študenti zubného lekárstva. Prodekan Lekárskej fakulty pre vedu UK Ivan Varga je presvedčený, že tento spôsob skúšania nijako neznižuje odbornú úroveň absolventov a ich pripravenosť na prácu v zdravotníckych zariadeniach. "V tejto situácii ide o takmer plnohodnotnú alternatívu prezenčného skúšania," dodal Varga. Viacerí členovia komisií pripúšťajú, že tento spôsob by mohol aj v budúcnosti predstavovať alternatívu ku klasickému skúšaniu v prezenčnej forme.
      

Na všetkých slovenských univerzitách je v týchto týždňoch prerušená prezenčná výučba. Dôvodom je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.

Zdieľať na facebooku