Reforma školstva

Akademická obec Trnavskej univerzity žiada výmenu vedenia ministerstva školstva

Stanovisko k tomu prijali akademici na svojom stredajšom rokovaní.