Externé štúdium

Detašované pracoviská vysokých škôl by sa mali rušiť

Komplexná akreditácia, ktorá na verejných vysokých školách štartuje v apríli 2014, má "zoškrtať" detašované pracoviská vysokých škôl.

Viaceré odbory vyjdú externistov od nového akademického roku lacnejšie

Za diaľkové štúdium zaplatia študenti práva, farmácie či informatiky v akademickom roku 2014/2015 menej. Naopak, o niečo drahšie ich môžu vyjsť napríklad ekonomika a manažment.