Školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť - kurzy a školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 61
Zoradiť podľa
Komunikačné zručnosti pre pedagógov
0 hodnotení

Schopnosť efektívne komunikovať je esenciálna pre každého človeka bez ohľadu na profesiu. Či už ste obchodník, manažér, pedagóg, sociálny pracovník alebo rodič, potrebujete vedieť jasne a..

Otvára sa podľa záujmu
Školstvo
Práca s rozmanitosťou v triede
0 hodnotení

Práca s rozmanitosťou v triede Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:1. Ako posilniť sebavedomie..

Otvára sa podľa záujmu
Školstvo
Seminár Etická výchova a jej výchovné možnosti v súčasnosti
0 hodnotení

Program 13,15 – 13,30 Registrácia účastníkov 13,30 – 13,35 Otvorenie seminára 13,35 – 14,45 Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na ZŠ - program kontinuálneho vzdelávania..

Otvára sa podľa záujmu
Galanta
Školstvo
Akreditované kontinuálne vzdelávanie - Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove v ZŠ
0 hodnotení

Akreditované kontinuálne vzdelávanie Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove v základnej škole Program kontinuálneho vzdelávania bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Školstvo
Opatrovateľstva
0 hodnotení

Úvod do opatrovateľstva Anatómia a fyziológia ľudského tela Základy hygieny, prevencia šírenia nákaz Komunikácia v opatrovateľstve tj. tímová práca, zvládanie konfliktov verbálna a neverbálna..

Neaktuálny termín
Seminár Etická výchova v MŠ alebo Poďme sa priateliť
0 hodnotení

Program seminára: 08,00 – 08,15 Registrácia účastníkov 08,15 – 08,20 Otvorenie seminára 08,20 – 08,30 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, ..

Neaktuálny termín
Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách SJL
0 hodnotení

Program seminára 13,00 - 13,15 - Registrácia účastníkov 13,15 - 13,20 - Otvorenie seminára 13,20 - 13,30 - Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na základnej škole - program..

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností žiakov na II. stupni základnej školy
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,50 Registrácia účastníkov (prednášková miestnosť B-24) 12,50 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických..

Neaktuálny termín
Formovanie charakteru dieťaťa a predchádzanie negatívnym javom v správaní detí predškolského veku
0 hodnotení

Program seminára 8,00 - 8,30 Registrácia účastníkov 8,30 - 8,35 Otvorenie seminára 8,35 - 8,45 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, ..

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností žiakov na II. stupni základnej školy
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,45 Registrácia účastníkov (vestibuL UKF)) 12,45 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov základných škôl, PhDr...

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností detí
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,45 Registrácia účastníkov (prednášková miestnosť C-305) 12,45 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských a..

Neaktuálny termín
Edu Synergies Online
0 hodnotení

Moduly kurzu Naučte sa rozumieť sebe aj druhým – modul, ktorý výrazne dopomôže k zlepšeniu vzájomných vzťahov a hlbokému pochopeniu rôznych typov osobností. Účastníci kurzu sa naučia, ako správne..

Neaktuálny termín
Som kráľom svojho sveta - sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a vo výchove
0 hodnotení

Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, vychovávateľov ŠKD a odborných zamestnancov primárneho vzdelávania Program 13,00 – 13,15 Registrácia účastníkov 13,15 – 13,20..

Neaktuálny termín
Ako sa stať kráľom svojho sveta - význam sebapoznania v materskej škole
0 hodnotení

Program 8,30 – 8,45 Registrácia účastníkov 8,45 – 8,50 Otvorenie seminára 8,50 – 9,00 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, PhDr...

Neaktuálny termín
Výchovou k prosociálnosti formujeme charakter dieťaťa a predchádzame negatívnym javom v správaní
0 hodnotení

Program 8,00 – 8,30 Registrácia účastníkov 8,30 – 8,35 Otvorenie seminára 8,35 – 8,45 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, PhDr...

Neaktuálny termín