Školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť - kurzy a školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 60
Zoradiť podľa
Práca s rozmanitosťou v triede
0 hodnotení

Práca s rozmanitosťou v triede Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:1. Ako posilniť sebavedomie..

Otvára sa podľa záujmu
Školstvo
Seminár Etická výchova a jej výchovné možnosti v súčasnosti
0 hodnotení

Program 13,15 – 13,30 Registrácia účastníkov 13,30 – 13,35 Otvorenie seminára 13,35 – 14,45 Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na ZŠ - program kontinuálneho vzdelávania..

Otvára sa podľa záujmu
Galanta
Školstvo
Akreditované kontinuálne vzdelávanie - Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove v ZŠ
0 hodnotení

Akreditované kontinuálne vzdelávanie Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove v základnej škole Program kontinuálneho vzdelávania bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Školstvo
Opatrovateľstva
0 hodnotení

Úvod do opatrovateľstva Anatómia a fyziológia ľudského tela Základy hygieny, prevencia šírenia nákaz Komunikácia v opatrovateľstve tj. tímová práca, zvládanie konfliktov verbálna a neverbálna..

Neaktuálny termín
Seminár Etická výchova v MŠ alebo Poďme sa priateliť
0 hodnotení

Program seminára: 08,00 – 08,15 Registrácia účastníkov 08,15 – 08,20 Otvorenie seminára 08,20 – 08,30 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, ..

Neaktuálny termín
Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách SJL
0 hodnotení

Program seminára 13,00 - 13,15 - Registrácia účastníkov 13,15 - 13,20 - Otvorenie seminára 13,20 - 13,30 - Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na základnej škole - program..

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností žiakov na II. stupni základnej školy
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,50 Registrácia účastníkov (prednášková miestnosť B-24) 12,50 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických..

Neaktuálny termín
Formovanie charakteru dieťaťa a predchádzanie negatívnym javom v správaní detí predškolského veku
0 hodnotení

Program seminára 8,00 - 8,30 Registrácia účastníkov 8,30 - 8,35 Otvorenie seminára 8,35 - 8,45 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, ..

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností žiakov na II. stupni základnej školy
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,45 Registrácia účastníkov (vestibuL UKF)) 12,45 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov základných škôl, PhDr...

Neaktuálny termín
Rozvíjanie koordinačných schopností detí
0 hodnotení

Program 12,30 - 12,45 Registrácia účastníkov (prednášková miestnosť C-305) 12,45 - 13,00 Otvorenie seminára - Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských a..

Neaktuálny termín
Edu Synergies Online
0 hodnotení

Moduly kurzu Naučte sa rozumieť sebe aj druhým – modul, ktorý výrazne dopomôže k zlepšeniu vzájomných vzťahov a hlbokému pochopeniu rôznych typov osobností. Účastníci kurzu sa naučia, ako správne..

Neaktuálny termín
Som kráľom svojho sveta - sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a vo výchove
0 hodnotení

Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, vychovávateľov ŠKD a odborných zamestnancov primárneho vzdelávania Program 13,00 – 13,15 Registrácia účastníkov 13,15 – 13,20..

Neaktuálny termín
Ako sa stať kráľom svojho sveta - význam sebapoznania v materskej škole
0 hodnotení

Program 8,30 – 8,45 Registrácia účastníkov 8,45 – 8,50 Otvorenie seminára 8,50 – 9,00 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, PhDr...

Neaktuálny termín
Výchovou k prosociálnosti formujeme charakter dieťaťa a predchádzame negatívnym javom v správaní
0 hodnotení

Program 8,00 – 8,30 Registrácia účastníkov 8,30 – 8,35 Otvorenie seminára 8,35 – 8,45 Informácie o pripravovanom vzdelávaní pre pedagogických zamestnancov materských škôl, PhDr...

Neaktuálny termín
Etická výchova a jej výchovné možnosti v súčasnosti
0 hodnotení

Program 9,00 – 9,05 Otvorenie seminára 9,05 – 9,15 Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na základnej škole – program kontinuálneho vzdelávania akreditovaný MŠVVaŠ SR,..

Neaktuálny termín