Kurz: "Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie"

Organizátor kurzu: CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Kurz: \"Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie\"
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
24.01.2023 - 20.04.2030
Bratislava
Venturska 11
Bratislava
individuálne / dohodou
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Anotácia kurzu:  Mediácia je efektívny nástroj na riešenie konfliktov. Využíva sa tak v profesionálnej oblasti ako je zmierňovanie sporov a konfliktov v obchode, civilnom živote, vzťahoch, karieré a pod. Mediačné zručnosti sa však môže naučiť každý. Či už chcete mediáciu začať používať profesionálne (akreditovaný mediátor zapísaný v zozname mediátorov Slovenska), alebo len súkromne vo vašom sociálnom okolí či zamestnaní je len na Vás. Umenie riešenia sporov a konfliktov je vedomosť (know how), ktorú budete využívať po celý život. Konflikt je taká zrážka, pri ktorej vidíme konfrontáciu požiadaviek, úmyslov, túžob, snáh, záujmov, potrieb, názorov a hodnôt. K zápasu, zrážke dochádza vtedy, keď správanie jedného zo zúčastnených bráni druhej osobe uplatnenie si svojich požiadaviek, alebo ich hodnotová orientácia je značne odlišná. Tento seminár je zameraný na získanie poznatkov a zručností potrebných na úspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v praxi života.     

Tématika kurzu:  je určené zase všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní a riešení sporov v osobnom, vzťahovom či kariérnom živote obstoja. Obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku. Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať ale aj rozhovor ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v profesii, v rodine, vo vzťahoch či v záujmových skupinách. Program je vhodnou súčasťou aj kariérneho vzdelávania preto je vhodný nielen pre verejnosť, ale aj aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov či obchodníkov.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze:   optimalizácia spolupráce - lepšia orientácia v reálnych náročných a konfliktných situáciách - skvalitnenie komunikácie hlavne pri nutnosti komunikovať nepríjemné obsahy a dôsledky - efektívnejšie riešenie prirodzene vznikajúcich konfliktov - vyššia spokojnosť s riešením kolíznych situácií - lepšie zvládanie emócií - sebakontrola - efektivita komunikácie a správania - rozšíriť možnosti v prípade konfliktu, sporu v tíme či medzi jednotlivcami - zvýšenie kvality vzťahov na pracovisku, doma, či vo vzťahoch - a ...  mnoho mnoho iného  

Cieľ kurzu

  
OSNOVA KURZU
 - Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie: 
Mýty a pravdy o konfliktoch - nedorozumenie alebo konflikt • zdroje nedorozumení a ako im predchádzať • aktívne počúvanie a schopnosť rozlišovať roviny komunikácie Cyklus rozvoja konfliktu a štruktúra konfliktnej situácie Formy riešenia konfliktu • tradičné a alternatívne postupy / možnosti účasti tretej strany pri riešení Emócie v konflikte a ich zvládanie • iritátory – formulácie, ktoré roztáčajú konfliktnú špirálu Stratégie riešenia konfliktov • riešenie konfliktu kooperatívnym vyjednávaním / win-win prístup • prečo vznikajú patové situácie a ako sa z nich dostať 5základných spôsobov riešenia konfliktu • výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov / uplatnenie v situáciách Pozície a záujmy v konflikte • kľúč k riešeniu win-win Čo ak je druhá strana nekonštruktívna • stratégia prielomu Kroky riešenia konfliktu • model rozhovoru Riešenie konkrétnych konfliktov z praxe • formou analýzy incidentov alebo modelovania situácie Špecifické situácie konfliktov v práci • situácia organizačnej zmeny, krízy a pod. / konflikt v tíme a facilitácia Mediácia ako forma riešenia konfliktu prostredníctvom tretej strany • rozpor a konflikt, konfliktné situácie, správanie znepriatelených strán • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty • riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody • zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity Vyjednávanie, formy, postupy a procesy v praxi Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Cieľová skupina

Výstupné vedomosti po kurze / školení: 
Po absolvovaní kurzu „Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie“ získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi o zákonitostiach asertívnej komunikácie a jednania, dostanete návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím vyjednávacích a mediačných zručností, získate možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných a sporných situáciách. Naučíte sa využívať metódy a techniky na zvládanie a riešenie konfliktov a ..mnoho mnoho iného.  
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti akreditovaného kurzu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzu mediácie a mediačných zručností:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •  Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2016)
 •  Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •  Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí
Viac info: http://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/socialne-zrucnosti/kurz-mediacie-riesenie-konfliktov

Odborný garant:

Dr. Marek Horňanský, MBA.

Lektori:

Dr. Marek Horňanský, MBA.

Osvedčenie:

ano

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku