Kurz: "Koučing a self koučing v praxi života"

Organizátor kurzu: CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Kurz:  \"Koučing a self koučing v praxi života\"
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
29.01.2023 - 07.03.2030
Bratislava
Venturska 11
Bratislava
09.30 - 15.30 hod.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Anotácia kurzu:  Kurz koučingu a self coachingu je určený pre všetkých, ktorí sa o koučing zaujímajú, chcú zistiť, čo naozaj koučing je a čo nie je, čo v skutočnosti obnáša byť koučom a ako koučovať. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť koučovať seba aj iných, alebo chcú byť profesionálom v tejto oblasti.      Tak isto je určený pre každého, kto chce lepšie pochopiť a spoznať seba samého aj iných, chce sa naučiť správne komunikovať a efektívne riešiť problémy.

Na kurze sa naučíte rozpoznať koučing od ostatných používaných metód, zistíte, o čo sa kouč pri práci snaží a aké nástroje na to využíva. Budete koučom aj koučovaným, čo je najlepšia cesta ako techniky pochopiť, zistiť ako vám idú a ako sa pri nich cítite. Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje používať a budete vedieť koučovať seba aj druhých. Vďaka získaným informáciam budete lepšie poznať seba samého, svoju osobnosť, motívy a ciele. Uvedomíte si svoje silné a slabé stránky, budete vedieť pochopiť a predvídať možné zámery Vášho správania, čo Vám pomôže pri predchádzaní nedorozumeniam a konfliktom. Tak isto budete vedieť lepšie odhadnúť aj druhých ľudí, budete vedieť prispôsobiť svoju komunikáciu situácií a naučíte sa efektívne riešiť problémy. Všetko, čo sa naučíte pomôže zlepšiť Váš osobný aj profesijný život. Tým, že budete vedieť lepšie komunikovať s ľuďmi a riešiť problémy, budete aj sebaistejší a odvážnejší. To, že sa budete lepšie poznať, Vám pomôže pri výbere cesty životom a otvorí dvere plné nových možností, ktoré ste predtým možno len nechceli vidieť. Kurz Vás môže silno ovplyvniť v pozitívnom a obohacujúcom smere, či už sa rozhodnete koučingu venovať ďalej naplno, alebo nie.

Cieľ kurzu


Po skončení kurzu budete:
  • budete poznať najnovšie trendy v koučovaní a budete vedieť koučovať seba aj iných ľudí
  • budete vedieť používať základné nástroje koučingu či pri sebakoučovaní, alebo pri koučovaní Vašich blízkych
  • budete vedieť efektívne riešiť problémy / výzvy / dosahovať vytýčené ciele prostredníctvom koučovania
  • budete poznať rozdiel medzi koučingom a ostatnými štýlmi ako je poradenstvo, tréning, konzultácia atd.
  • možno zistíte, že je koučing pre Vás a budete sa s nim aj živiť...alebo zistíte že kam by ste chceli smerovať ďalej
  • a ... mnoho mnoho iného

Koučing a self koučing v praxi života:• História koučingu / Definícia koučingu / Definícia koučingu
• Rozdielne školy koučingu / Solution focuse koučing
• Kouč a iné profesie / kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF
Položenie základov
• Splnenie etických princípov a kritérií profesie
• Vytvorenie zmluvy o koučovaní
Spoluvytvorenie vzťahu
• Vytvorenie vzťahu
• Štruktúra koučovacieho rozhovoru
• Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály
• Vzťah, partnerstvo kouča a klienta
• Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta
Samotné koučovanie / prítomnosť kouča
• Kľúčové charakteristiky kouča
• Osobnosť kouča / Osobnosť klienta
Efektívna komunikácia / Aktívne počúvanie
• Počúvanie na úrovni obsahu / Počúvanie na úrovni kontextu a štruktúry
• Počúvanie na úrovni bytia a životného naladenia
• Raport a transformačné rozhovory / Neverbálna komunikácia / Metajazyk
Silné otázky / Priama komunikácia
• Úroveň jazyk / Verbálne zmäkčovače / Backtracking
Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky
• Vyvolať uvedomenie / Návrh aktivít / Plánovanie a určenie si cieľov
Riadenie procesu a zodpovednosť
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Cieľová skupina

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Viete jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Viete definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Poznáte nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získate kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Viete stanoviť metódy ozdravovania a presvedčiť na základe dôvery. Osvojíte si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Budete schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.a ..mnoho mnoho iného.
 Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
Úroveň obtiažnosti kurzu koučingu: začiatočníci / pokročilí
Miesto konania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2016)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí
Viac info o kurze:  http://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/socialne-zrucnosti/koucing-kurz

Odborný garant:

Dr. Marek Horňanský, MBA.

Lektori:

Ing. Soňa Vigašová

Osvedčenie:

ano

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Kurz: \"Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti\"
1 hodnotenie

Anotácia kurzu:  Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S pozíciou vedúcich postov sú spojené nové výzvy a úlohy. Avšak čo presne znamená správne vedenie a riadenie v práci manažéra ? S..

CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Kurz: \"Komunikačné zručnosti - ako komunikovať efektívne a s úspechom\"
0 hodnotení

Anotácia kurzu:  Komunikácia, asertivita či rétorika je neodlučitelnou súčasťou života každého z nás - v osobnom živote, karére aj vzťahoch. Pokiaľ nie je komunikácia používaná vhodnou formou -..

TvojKouc.sk | Vzdelávacie centrum
Kurz:  \"Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie\"
0 hodnotení

Anotácia kurzu:  Mediácia je efektívny nástroj na riešenie konfliktov. Využíva sa tak v profesionálnej oblasti ako je zmierňovanie sporov a konfliktov v obchode, civilnom živote, vzťahoch, karieré a..

CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Zobratiť všetky...