Kurz: "Lektor | lektorské zručnosti, rozvoj a vzdelávanie dospelých"

Organizátor kurzu: CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Kurz: \"Lektor | lektorské zručnosti, rozvoj a vzdelávanie dospelých\"
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
27.01.2023 - 19.10.2030
Bratislava
Venturska 11
Bratislava
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Anotácia kurzu:  Máte alebo budete mať vo svojej náplni práce realizáciu školení ? Chcete si osvojiť spôsoby, ako úspešne realizovať efektívne a zábavné školenia ? Jednou z možností je osvojiť si poznatky a následne ich precvičiť v uvoľnenej atmosfére. U nás sme na to vytvorili priestor - pre začínajúcich, ako aj pokročilejších lektorov, trénerov či školitelov vo vzdelávaní dospelých. osobnostný a kariérny rozvoj je úzko spätý s dobrým lektorovaním. Na to aby ste boli úspešný a s výsledkami svojej práce spokojný, je potrebné, aby ste mali ako lektori praktické aj teoretické vedomosti a zručnosti.

Vedeli ste, že súčasný trend vzdelávania dospelých využíva cielené zapájanie emócií do vzdelávania? Neposkytujte len fakty. Vytvárajte multizmyslovú skúsenosť. Každá prednáška môže byť zaujímavá metóda podania informácií? K tomu, aby ste poslucháčov zaujali, je potrební im poskytnúť pre nich životne dôležité informácie. Zakomponovať prvky prekvapenia. To sú len niektoré ciele toho, na ktoré by ste sa ako lektor a školitel mali dnes pri rozvoji a vzdelávaní iných orientovať. Kurz je určený osobám so záujmom pôsobiť ako lektori či tréneri vo vzdelávacích programoch, začínajúcim lektorom a osobám, ktoré chcú zlepšiť svoj prejav a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach a prezentáciách.
     

Po skončení kurzu ovládnete:
 • Teoriu a prax rozvoja a vzdelavania dospelych
 • Lektorovať a vzdelávať v oblasti vzdelávania dospelých
 • Ako nadizajnovať školenie?
 • Aké mám možnosti, ak chcem zaujímavo spracovať tému?
 • Aké rôzne metódy môžem využiť a aká je metodika práce s nimi?
 • Aké sú najnovšie trendy používania vizuálnych pomôcok?
 • Aké sú špecifiká vzdelávania dospelých?
 • Aké sú kreatívne techniky otvorenia a ukončenia školenia?
 • Ako zvládať náročných účastníkov?
 • Čo by povedal profesionál na môj spôsob lektorovania?
 • Kde sú moje silné stránky a kde je môj priestor na rozvoj?
 • Nové trendy učenia a vzdelávania
 • Učenie priateľské k mozgu (UPM) Emócie vo vzdelávaní?
 • Päť základných emočných stavov a ako s nimi pracovať
 • Kreatívne techniky vedenia osobnostných či produktových školení
 • Rozbor z aktivity – ako vyťažiť maximum z modelových situácií, hier, cvičení?
 • Ako klásť otázky, aby si účastníci odniesli hlboké vhľady?
 • Mini review aktivity – ako prehĺbiť naučené počas školenia, na konci dňa, začiatku ďalšieho dňa
 • Storytelling – ako upútať pozornosť účastníkov?
 • Spoznajte silu rétoriky!
 • Prvky herectva v práci lektora – dramatická výchova pod vedením skúsených profesionálov
 • Ako zvládať účastníkov v odpore? Užitočné tipy s konkrétnymi aktivitami na prekonanie odporu
 • a ... mnoho mnoho iného

Cieľ kurzu

OSNOVA KURZU - Lektorské minimum /rozvoj a vzdelávanie dospelých:
 • osobitosti vzdelávania dospelých
 • psychológia učenia dospelých
 • sociálno-psychologické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých
 • motivácia ku vzdelávaniu
 • záujmy, postoje a správanie k ďalšiemu vzdelávaniu
 • ciele a úlohy vzdelávania dospelých
 • stanovovanie cieľov vo vzdelávaní
 • sociálna komunikácia a základné predpoklady jej efektívnosti v procese vzdelávania
 • zásady prenosu informácií, komunikačné bariéry
 • verbálna komunikácia vo vzdelávaní dospelých, verbálna pohotovosť
 • zvuková stránka reči, rétorické prostriedky lektora, neverbálna komunikácia
 • osobnostné predpoklady na prácu lektora
 • jednotlivé typy, sebapoznanie
 • profesionalita lektora
 • príprava jadra školenia
 • realizácia kompletného školenia
 • spôsoby práce so skupinou
 • vyhodnotenie a spätná väzba školenia
 • zvládanie stresu pred a počas realizácie školenia
 • verbálna komunikácia lektora
 • neverbálna komunikácia lektora
 • osobnosť/charizma/nastavenie lektora
 • náročné situácie na školení
 • techniky práce so skupinou
 • metódy vzdelávania dospelých
 • klasifikácia metód vzdelávania
 • metódy vzdelávania využívané na pracovisku popri vlastnej práci (on – the – job)
 • inštruované zaúčanie, job rotation, mentoring, coaching – vedenie Podnecovaním
 • príprava učebnej osnovy a učebného plánu
 • kritériá výberu obsahu a náročnosť učiva
 • Individuálna práca I
 • príprava komplexnej učebnej osnovy a učebného plánu
 • výber obsahu vzdelávania v závislosti od stanovených cieľov
 • rozčlenenie učiva do tematických celkov a stanovenie čiastkových pedagogických cieľov
 • vytvorenie učebného plánu, stanovenie časového harmonogramu
 
Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučíte lektorský cyklus, Kurzom Lektorské minimum nadobudnete teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti vzdelávania dospelých a stanete sa tak kvalifikovaným lektorom. Vďaka kurzu sa oboznámite s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých a osobnými i profesijnými kompetenciami lektora, spoznáte špecifiká učenia sa dospelých a osvojíte si pravidlá komunikácie, naučíte sa diagnostikovať, hodnotiť a využívať moderné technológie vo vzdelávaní, získate praktické lektorské zručnosti z oblasti projektovania vzdelávania, používania jednotlivých metód vzdelávania dospelých, diagnostikovania vo vzdelávaní, využívania metód hodnotenia; komunikácie a prezentovania prednášanej látky, nadobudnete zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom ..mnoho mnoho iného

Cieľová skupina

 • Úroveň obtiažnosti kurzu "Lektorské zručnosti": začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania školení a kurzov:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (dĺžku a obsah vieme podľa potrieb vzájomne prispôsobiť)
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: odborné manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2016)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 8 ľudí
 • Viac info o kurze: http://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/socialne-zrucnosti/kurz-lektor-lektorske-zrucnosti

Odborný garant:

Dr. Marek Horňanský, MBA.

Lektori:

Ing. Peter Svaran

Osvedčenie:

ano

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Envirozážitok
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Kurz: \"Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti\"
1 hodnotenie

Anotácia kurzu:  Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S pozíciou vedúcich postov sú spojené nové výzvy a úlohy. Avšak čo presne znamená správne vedenie a riadenie v práci manažéra ? S..

CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Kurz: \"Komunikačné zručnosti - ako komunikovať efektívne a s úspechom\"
0 hodnotení

Anotácia kurzu:  Komunikácia, asertivita či rétorika je neodlučitelnou súčasťou života každého z nás - v osobnom živote, karére aj vzťahoch. Pokiaľ nie je komunikácia používaná vhodnou formou -..

TvojKouc.sk | Vzdelávacie centrum
Kurz: \"Koučing a self koučing v praxi života\"
0 hodnotení

Anotácia kurzu:  Kurz koučingu a self coachingu je určený pre všetkých, ktorí sa o koučing zaujímajú, chcú zistiť, čo naozaj koučing je a čo nie je, čo v skutočnosti obnáša byť koučom a ako koučovať...

CPPS.sk | Poradenské a vzdelávacie centrum
Zobratiť všetky...