Zobrazenie 1 - 15 z 17
Zoradiť podľa
ZÁKLADY ZRKADLOVKY
0 hodnotení

Čo si spoločne prejdeme: princíp a stavbu fotoaparátov ovládacie prvky zrkadlovky objektívy expozičný trojuholník clona uzávierka vyváženie bielej praktické cvičenia

Otvára sa podľa záujmu
Košice I
Ostatné
Modelácia ozdôb na torty
0 hodnotení

- oboznámenie sa s pracovným materiálom a pomôckami pre modelovanie �- Smartflex Velvet - modelovacia a poťahovacia hmota�- technika modelovania - jednoduché kvetinky, ozdoby - technika modelovania..

Neaktuálny termín
Autolakovník
0 hodnotení

Absolvent kurzu sa naučí ovládať pracovné činnosti ako príprava povrchu automobilovej karosérie a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu,..

Neaktuálny termín
Hygienické minimum
0 hodnotení

Školenie je odbornou prípravou na skúšky odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Obsah školenia: ..

Neaktuálny termín
Kapitánsky kurz - veliteľ námorného rekreačného plavidla
0 hodnotení

Získajte preukaz, ktorý platí na moriach po celom svete! (oblasť plavby C do 12 námorných míľ od pobrežia, pre plachetnice aj motorové jachty do 24 metrov a 12 osôb na palube) MAXO má 20 rokov..

Neaktuálny termín
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, pod
0 hodnotení

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, podľa noriem STN 33 1610 a STN 33 1600. Školenie je vhodné pre zamestnancov s odbornou..

Neaktuálny termín
Prípravár pre lakovnícke práce
0 hodnotení

Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny..

Neaktuálny termín
Autolakovník
0 hodnotení

Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. Výučba je rozdelená do niekoľkých odborných tém, ktoré najskôr budú vysvetlené teoreticky a následne si..

Neaktuálny termín
Kurz Spevu krok za krokom ZIV
0 hodnotení

Objavte svoj talent! Zážitkový kurz klasického spevu v malej skupine v priestoroch galérie. Základy techniky spevu a hudobnej teórie s opernou speváčkou. Pre každého, kto má chuť a záujem naučiť sa..

Neaktuálny termín
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, pod
0 hodnotení

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, podľa noriem STN 33 1610 a STN 33 1600. Školenie je vhodné pre zamestnancov s odbornou..

Neaktuálny termín
Kataster nehnuteľnosti
0 hodnotení

Anotácia:   Poskytnúť účastníkom informácie týkajúce sa právnej úpravy katastra nehnuteľností o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnosti.  Obsah: Charakteristika a význam katastra..

Neaktuálny termín
Zázračné kľúče od hravého čítania
0 hodnotení

Seminár je určený všetkým pedagógom a knihovníkom, ktorí hľadajú alebo už majú Zázračné kľúče od hravého čítania. Zapojenie do projektu Osmijankova literárna záhrada nie je podmienkou. Účastníci..

Neaktuálny termín
Rodinná mediácia - akreditovaný kurz
0 hodnotení

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné znalosti z oblasti matrimoniológie, teórie rodiny, z oblasti špecifických vývojových potrieb dieťaťa, rozvodovosti, manželských a rodinných konfliktov..

Neaktuálny termín
Kurz Spevu krok za krokom ZIV
0 hodnotení

Objavte svoj talent! Zážitkový kurz klasického spevu v malej skupine v priestoroch galérie. Základy techniky spevu a hudobnej teórie s opernou speváčkou. Pre každého, kto má chuť a záujem naučiť sa..

Neaktuálny termín
Kurz:  \"Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie\"
0 hodnotení

Anotácia kurzu:  Mediácia je efektívny nástroj na riešenie konfliktov. Využíva sa tak v profesionálnej oblasti ako je zmierňovanie sporov a konfliktov v obchode, civilnom živote, vzťahoch, karieré a..

Neaktuálny termín