UNYP ohlasuje zelené partnerstvo s Perlegom

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
UNYP bude vďaka platforme Perlego poskytovať študentom prístup k tisícom digitálnych učebníc a študijných materiálov.
UNYP bude vďaka platforme Perlego poskytovať študentom prístup k tisícom digitálnych učebníc a študijných materiálov. / Foto: iStock

17.10.2020 - Keď sa začne hovoriť o boji s klimatickými zmenami, okamžite nám napadnú témy ako zákaz spaľovacích motorov, nedostatočné využívanie zdrojov obnoviteľnej energie, recyklácia odpadu, ale tiež otázka zmeny myslenia ľudí a najmä prístupu k spotrebe a využívaniu prírodných zdrojov. University of New York in Prague od svojich študentov vyžaduje poctivý prístup k recyklácii už od roku 2008, kedy zaviedla recyklačnú politiku, a po celom kampuse boli rozmiestnené koše na triedený odpad. V roku 2015 UNYP v rámci charitatívneho projektu „Daruj počítač“ darovala 56 počítačov a monitorov, a zároveň vybrala dostatok prostriedkov na nákup tabletu pre združenie Motýlik, ktoré podporuje telesne postihnuté deti. V roku 2018 sa UNYP zapojila do akcie na podporu boja za obmedzenie produkcie plastového odpadu, drasticky obmedzila používanie jednorazových plastových téglikov a svojim študentom rozdala znovu použiteľné hrnčeky.

 

UNYP je hrdým partnerom spoločnosti Perlego, digitálnej knižnice, ktorá myslí na životné prostredie

UNYP v tomto roku nadviazala cenné partnerstvo so spoločnosťou Perlego, online platformou, prostredníctvom ktorej UNYP poskytne svojim študentom prístup k viac ako 400 tisíckam digitálnych učebníc a študijných textov. Toto spojenie však poskytuje aj ďalšie pozitíva, vďaka dlhoročnej spolupráci Perlega s projektom Eden Reforestation Projects sa v mene University of New York in Prague vysadí 800 stromov! Eden Reforestation Projects se snaží riešiť otázku chudoby a súčasne obnovovať lesné porasty. V oblastiach, ktoré to najviac potrebujú, vysádza milióny stromov ročne. Táto iniciatíva vznikla v roku 2004 v Etiópii, odkiaľ sa rozšírila na Madagaskar, Haiti či do Nepálu, Indonézie a Mozambiku. Eden v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3500 poľnohospodárov, ktorí čelili hrozbe odsunu a deforestácie v blízkosti svojich domovov. Eden už v rámci svojich aktivít pomohol vysadiť viac ako 200 miliónov stromov, pričom umožnil desiatkam tisíc ľudí zostať vo svojom prirodzenom prostredí a vymaniť sa zo života pod hranicou chudoby.

 

Partnerstvo s Perlegom pre študentov UNYPu neznamená len neobmedzený prístup k učebniciam z ľubovoľného miesta na svete, navyše im pomáha ušetrí až 20 tisíc korún ročne za nákup tlačených materiálov a v neposlednom rade podporuje zníženie emisií CO2. Podľa portálu The World Counts sa na výrobu jedného hárka papiera A4 vynaloží až 13 litrov vody – je ťažké si predstaviť množstvo vody, ktoré by bolo potrebné na tlač 400 tisíc učebníc. Ďalšou výhodou digitálnych knižníc je fakt, že odpadávajú problémy spojené s opotrebovaním kníh alebo nákupom aktualizovaných vydaní, k čomu dochádza takmer na dennodenne.

 

UNYP nadviazal partnerstvo s online platformou Perlego / Zdroj: UNYP

 

Je jasné, že meranie dopadu čohokoľvek na životné prostredie je chúlostivou témou. Musíme mať na pamäti, že digitálne knižnice musia uchovávať všetky dáta na serveroch, ktoré spotrebujú obrovské množstvo energie. Perlego však používa výhradne servery spoločnosti AWS, ktorá sa zaviazala, že do roku 2025 bude používať 100-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Tento dlhodobý plán už v roku 2018 prekonala o celých 50 percent a vo svojom záväzku tak urobila zásadný pokrok.

 

Partnerstvom s Perlegom a nahradením veľkej časti tlačených materiálov v konečnom dôsledku UNYP docieli zmenšenie dopadu svojho pôsobenia na životné prostredie. Množstvo energie potrebné na chod a údržbu online knižnice je ďaleko menšie ako množstvo energie a zdrojov potrebných na výrobu miliónov učebníc. Nahradením papierových výtlačkov zároveň dôjde k redukcii emisií látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a chemikálií, ktoré súvisia s okysličovaním našich oceánov.

Zdieľať na facebooku