Študenti žiadajú lepšie prieskumy škôl

  

Vysoké školy by na základe zákona mali umožniť študentom priestor pre vyjadrenie svojho názoru na kvalitu výučby. Mali by. K tejto povinnosti pristupujú rôzne a výsledky ankiet mnohokrát nezverejnia. Ako chceme zmeniť vysoké školstvo, ak nevieme, kde je chyba?


Výskumné agentúry ako ARRA či európsky prieskum Trendence graduate barometer určité odpovede poskytujú. Je ale na univerzitách, ako sa ku svojim vlastným prieskumom postavia a ako ich medializujú. Podľa ARRA v roku 2011 až 86% vysokých škôl tieto informácie na svojich webových stránkach nemalo.


Študentské iniciatívy ako nástroj zmeny

Ideálne slovenské školstvo by mohlo byť transparentnejšie, kvalitnejšie, odbornejšie. Titul by mal reprezentovať hodnotu a byť nápomocným pri uplatnení študenta na trhu práce. Skutočnosť je však trochu iná. Vyjadriť názor ale môžeme všetci.


Od študentov študentom. To je heslo projektu UniValue, ktorého cieľom je zjednotiť prieskumy kvality vysokých škôl na Slovensku. „Veríme, že už len tým, že sa kvalita výučby začne merať, bude to mať na ňu automaticky pozitívny vplyv. Najlepší učitelia získajú dodatočnú motiváciu, že ich snaha má zmysel a tí slabší získajú užitočnú spätnú väzbu, vďaka ktorej sa budú môcť zlepšiť,“ hovorí Róbert Lelkeš, jeden z iniciátorov projektu.

 

Zapojiť svoju fakultu môžu študenti jednoducho. Stačí vytvoriť jednoduchú databázu predmetov a vyučujúcich, zaslať ju na [email protected] a informovať o ankete svojich spolužiakov. Túto iniciatívu prijala kladne Fakulta manažmentu Univerzity Komenského, ktorá ju po prvotnom neoficiálnom prieskume prijala ako oficiálnu anketu výučby.


Našou dlhodobou víziou je zlepšenie vysokých škôl na Slovensku, aby mladí študenti o 10-15 rokov nemuseli utekať do zahraničia za kvalitným vzdelaním, ale mohli ho nájsť aj u nás doma,“ dodáva Lelkeš. Aktuálnym cieľom je však dosiahnuť, aby mala do piatich rokov každá fakulta fungujúcu a transparentnú anketu kvality výučby.

 

Zmeňme školstvo k lepšiemu

Sťažovať sa a nadávať na školu so spolužiakmi len ťažko pomôže k nejakej zmene. Môžeme sa zúčastniť podujatia, ktoré ponúka priestor pre vyjadrenie. Môžeme sa zapojiť do ankety kvality výučby, alebo ju sami iniciovať. Môžeme prísť s novými nápadmi. Nešťastím slovenského školstva je, že si študenti neuvedomujú svoju moc.

Zdieľať na facebooku