Učili ste cez telku ? My áno a funguje to

Michal Sivák

Michal Sivák

Blog 9. decembra 2021 00:00

Učili ste cez telku ? My áno a funguje to
Učili ste cez telku ? My áno a funguje to  
Počas korony sa každý snažil pomôcť tým najzraniteľnejším. Nás napadla myšlienka, že budeme vzdelávať naše rómske deti cez telku. Dnes môžem povedať, že sme urobili jednu úžasnú vec, ktorá baví nás ale aj naše detské ratolesti.

 

EDUCATION VIA TELEVISION 
(Vzdelávanie prostredníctvom televízie)

 

Dovolím si povedať, že táto metóda výučby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, konkrétne marginalizovaných rómskych komunít, môže vyriešiť rôzne problémy, ktoré sa tykajú vzdelanostnej úrovne Rómov. Chytili sme sa tejto myšlienky a vytvorili sme rómsku detskú vzdelávaciu reláciu s názvom Tumenca Khere v preklade S vami doma

Prečo cez televíziu ? Počas korony sme sa do rómskych rodín nemohli dostať a dosah na deti bol príliš slabý alebo žiaden. Rodiny nemali internet a o mobile len snívali, keďže pre niektorých to je drahý špáz. Každý jeden z nás uvažoval, ako počas korony naše rómske deti vzdelávať. Začali sme rómskymi rozprávkami, ktoré sme vyhadzovali na YouTube a časom sme sa zhodli na tom, že v každej rómskej rodine sa televízia nájde. Mobil u všetkých nie, ale televízia áno. A urobili sme dobre. Dnes dokážem povedať, že je to jedna najlepšia forma, ako sa dostať k rómskemu žiakovi, či celej rodine či v čase korony alebo po korone. Vďaka televízii vieme odovzdávať potrebné informácie, vyučovaciu látku, to čo potrebuje dieťa na formovanie a život. No nie len pre dieťa, dokážeme dovzdelať rodičov, súrodencov či rómsku mládež ale aj nerómske deti - inkluzívne vzdelávanie.

Z bežnej prezenčnej výučby sme sa preorientovali na dištančnú formu výučby. Tá vyskúšala našu kreativitu a hlavne trpezlivosť, pretože robiť vzdelávanie dištančne nie je sranda. Musí to mať hlavu, pätu, musíte udržať pozornosť diváka a musí to mať aj svoj pedagogický rámec ako taký a samozrejme aj humor. Naša relácia Tumenca Khere je jedinou reláciou vo svete, ktorá je zameraná na vzdelávanie rómskych detí a to už niečo je. Má svoje charakteristické črty, napríklad: deti môžu sledovať vzťahy a komunikáciu v rodine, medzi manželmi a rodičmi a deťmi, hru s predškolákom, komunikáciu s dospievajúcou dcérou, rôzne situácie v rodine, medzi moderátormi, aktivity zamerané na tvorivosť, každá časť má novú rozprávku, ktorú si spracuje profesionálny herec Marián Balog z rómskeho divadla Romathan. Môže to byť inšpirácia pre deti, aby takto zahrali rozprávku so súrodencom, alebo kamarátom a takýmto spôsobom si dieťa formuje komunikáciu.

 

Inšpirovali sme sa velikánom pedagogiky Jánom Amosom Komenským a zachovali sme jeho koncepciu v podobe trívia- čítanie, písanie a počítanie. Vnímam to ako základ vo vzdelávaní. Zabezpečili sme tak pokračovanie pedagogického procesu pre žiakov od prvého ročníka základných škôl až po ten štvrtý ročník. Pomyselnou čerešničkou na torte tohto fungujúceho systému je vzdelávanie, prebiehajúce aj v jazyku rómskej národnostnej menšiny, ktorý je pokladom tejto relácie, pretože pre rómske dieťa je rómsky jazyk materinským jazykom. Dokážeme komunikovať dvojjazyčne a priznám sa, že aj ja sa pri tom veľa naučím.

Ďakujeme všetkým ktorí sa na tvorbe tejto reakcie podieľajú. Vďaka patrí najmä ľuďom z košického štúdia RTVS. Títo ľudia spolu s nami urobili najviac práce. Nemôžem zabudnúť, že najväčšia vďaka patrí najmä pani doktorke Ľube Koľovej - dramaturgička, režisérka a vedúca Redakcie národnostného vysielania v Košiciach. 

Zdieľať na facebooku