Študijný program: Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent bakalárkskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) získa poznatky o jazyku a o jazykovede vo všeobecnosti a o zákonitostiach všetkých rovín systému súčasného spisovného slovenského jazyka. V literárnej zložke spoznáva teóriu literatúry, metodológiu interpretácie umeleckého textu a dejiny slovenskej literatúry od raného stredoveku po literatúru prvej polovice 20. storočia v kontexte európskej literatúry.

V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími vedomosťami potrebnými pre výučbu akademických predmetov. Ovláda odborný obsah disciplíny slovenský jazyk a literatúra ako špecifickú oblasť ľudského poznania. S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód pedagogického výskumu a všeobecnej didaktiky.

Uplatnenie absolventa

Absolvent štúdia je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. V pedagogickej praxi a pri inštitucionálnom vzdelávaní sa môže uplatniť iba ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, ďalej ako asistent pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí v škole a v centrách voľného času detí a mládeže, napr. v literárnych, dramatických, interpretačno-recitačných záujmových útvaroch a pod., tiež ako asistent učiteľa v rôznych školách umeleckého zamerania (ZUŠ, konzervatóriá, a to v odboroch literárnej tvorivosti, recitácií, tvorivej dramatiky, inscenačného umenia a pod.). Na trhu práce je priestor pre jeho uplatnenie i pri riadení školstva v reláciách s pomocnými funkciami pri administratívno-metodickom pôsobení. Napokon môže byť užitočným pracovníkom pri spravovaní školských knižníc, v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej komunikácie.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...