Študijný program: Religionistika

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Bakalárske štúdium religionistiky je zamerané na zvládnutie teoretických základov religionistiky, jej histórie, metodológie a ďalších pomocných disciplín, získanie kvalitného prehľadu o mytológiách a jednotlivých svetových náboženských systémoch, naučiť sa rozumieť špecifickým podmienkam ich vývoja ako aj ďalším osobitostiam.

Štúdium sa koncentruje na získanie elementárnych poznatkov a spôsobilostí z religionistiky. Absolvent bakalárskeho štúdia získa ucelený súhrn vedomostí zodpovedajúcich súčasným poznatkom vied o religionistike. Nadobudnuté znalosti ho oprávňujú pokračovať v štúdiu druhého stupňa odboru, príbuzného odboru alebo mu umožňujú aplikovať tieto poznatky v rozličných oblastiach spoločenského života, v oblasti sociálnej, vo verejnej správe, kultúrno-náboženskej, oblasti školstva a i. Bakalárske štúdium religionistiky je koncipované v tradícií zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov religionistiky ako modernej vedy, a jej absolvent má príležitosť študovať religionistiku na báze kresťanskej orientácie.

Uplatnenie absolventa

Hlavná oblasť uplatnenia absolventa bakalárskeho študijného programu religionistika je v redakčnej a vydavateľskej činnosti v oblasti náboženskej literatúry i literatúry, venujúcej sa náboženstvám odborným alebo popularizačným spôsobom, kultúrno-náboženských vzdelávacích inštitúciách, v masmediálnej oblasti- náboženských reláciách, programoch, v štátnej správe – v odboroch pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie ako poradcovia pre náboženské otázky, múzeách, správach náboženských objektoch a predmetov.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...