Študijný program: Politológia

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvovaním študijného programu študent získava ucelený pohľad na predmet a základné metódy politológie, je zorientovaný vo viacerých významných politologických disciplínach, ako aj o vybraných problémoch a dejinách politického myslenia. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať ich v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent si osvojil základný kategoriálny aparát politológie a medzinárodných vzťahov a je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy v tejto oblasti, ako aj kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.

Má prehľad v hlavných tematických oblastiach politológie ako sú politické systémy, teória demokracie, politická moc, politické procesy, integračné procesy a zoskupenia, ľudské práva, menšiny v politike, verejná správa, politická geografia. Absolvent zároveň získal základné znalosti z viacerých príbuzných odborov a dokáže vymedziť základné rozdiely medzi nimi a politológiou. Jeho vedomosti ho oprávňujú pokračovať v štúdiu druhého stupňa odboru, príbuzného odboru alebo vykonávať povolania uvedené v podčasti „Uplatnenie absolventa“.

Uplatnenie absolventa

Absolvent je pripravený vstúpiť do prostredia orgánov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, inštitúcii zameraných na medzinárodnú spoluprácu a diplomaciu, pôsobiť ako odborník v politických stranách a organizáciách tretieho sektora, masovokomunikačných prostriedkoch, vládnych a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, a nájsť uplatnenie v redakciách odborných časopisov a vydavateľstiev spoločenskovednej literatúry. V neposlednom rade môže pôsobiť v pedagogickom procese a vede.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...