Študijný program: Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvovaním bakalárskeho študijného programu študent získava prehľad o základných teologických disciplínach, ako aj o vybraných autoroch a smeroch. Je schopný dobre sa orientovať v študovaných obsahoch týkajúcich sa systematickej teológie. Má veľmi dobrý prehľad o trendoch v praktickej teológii, ako aj schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti z oblasti biblických vied.

V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu náboženskej výchovy. Ovláda odborný obsah vybraných filozofických disciplín, ktoré sú základom pre ďalšie štúdium systematickej teológie. So získanými teologickými vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky náboženskej výchovy. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita vzhľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Adekvátne k získanému vzdelaniu má absolvent možnosť uplatniť sa ako pomocný učiteľ alebo asistent učiteľa, v školskej a administratívnej správe, v predškolských zariadeniach, ako aj v iných inštitúciách. Absolvent bakalárskeho stupňa učiteľského štúdia náboženskej výchovy získa svojím štúdiom všeobecný prehľad a je dobre pripravený predovšetkým na pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni. Nadobudnutým filozoficko-teologickým základom, ako aj praktickou formáciou je pripravený aj na samostatnú prácu v rôznych cirkevných organizáciách, cirkevných úradoch a zariadeniach, ako aj v centrách voľného času.

Môže pracovať aj vo verejných funkciách a na iných miestach, kde je potrebné preukázať vedomosti a schopnosti riešiť otázky hodnotovej orientácie, teoretické otázky zmyslu skutočnosti a pod. Bakalárske štúdium sa však zameriava predovšetkým na štúdium v magisterskom stupni, a to tak učiteľských, ako aj príbuzných neučiteľských študijných programov.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...