Študijný program: Nemecký jazyk a kultúra

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Študijný program nemecký jazyk a kultúra sa zdôvodňuje trendom „cultural turn", ktorý v humanitných vedách nastúpil zhruba od 1980-tych rokov. Tento trend sa uplatňuje v celosvetovej germanistike, resp. v univerzitnej nemeckej filológii, jeho deskripciu prináša publikácia Claudie Benthein a Hansa Rudolfa Veltena Germanistik als Kulturwissenschaft (2002). Z hľadiska vývinu odboru a spoločenských požiadaviek, ktorým vychádza v ústrety, je najlepšie zdokumentovaný a vysvetlený Jostom Hermandom v jeho Geschichte der Germanistik (1994), na jeho potrebu poukazuje aj väčšina starších prác už od 1960-tych rokov (E. Lämmert / W. Killy / K. O. Conrady / P. v. Polenz, 1967; R. Rosenberg, 1981). Základná analýza Ralfa Schnella (Orientierung Germanistik - was sie kann, was sie will. Rowohlts Enzyklopädie, Reinbek bei Hamburg, 2000) súčasného stavu germanistiky, resp. univerzitnej nemeckej filológie ho konkretizuje v troch študijných odboroch. 1. Štúdium germanistiky s ťažiskom „Novšia literárna veda" 2. štúdium s ťažiskom „Všeobecná literárna veda 3. Integrované štúdium mediálneho plánovania, vývinu a poradenstva. V personálnych, resp. technicko - organizačných podmienkach, ktoré poskytuje FF KU je možné realizovať tzv. zmiešaný model a orientovať ho na základ všetkých troch modelov v podobe štúdia „nemecký jazyk a kultúra".

Uplatnenie absolventa

Študijný odbor je prakticky orientovaný a absolventom zaručuje na súčasnom trhu práce kompetenciu v nasledujúcich profesných oblastiach a pracovných prostrediach: médiá, vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, funkcie v práci s verejnosťou (public relations), reklama, noviny a časopisy, rozhlas a televízia, ľudové školy umenia, knižnice, kultúrne oddelenia obcí a vyšších územných celkov (verejná správa), neziskové organizácie, štátna správa, zahraničná zastupiteľská služba, tlačové úrady atď.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...