Študijný program: Psychológia

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Sociálne a behaviorálne vedy
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Bakalárske štúdium psychológie je zamerané prevažne na všeobecné psychologické disciplíny a základy podporných odborov. Štúdium sa koncentruje na získanie elementárnych psychologických poznatkov a spôsobilostí. Absolvent bakalárskeho štúdia získa ucelený súhrn vedomostí zodpovedajúcich súčasným poznatkom psychologických vied a stavu psychologickej praxe. Nadobudnuté znalosti ho oprávňujú pokračovať v štúdiu druhého stupňa odboru, príbuzného odboru alebo mu umožňujú aplikovať tieto poznatky v rozličných oblastiach spoločenského života, v oblasti sociálnej, vo verejnej správe, sociálno-charitatívnej, personálnom manažmente, oblasti školstva a i. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty psychologickej praxe a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii.

Bakalárske štúdium psychológie je koncipované v tradícií zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov psychológie ako modernej vedy, vedie študentov k postupnej identifikácii s poslaním psychológa ako predstaviteľa ľuďom pomáhajúcej profesie a navyše jeho absolvent má príležitosť študovať psychológiu na báze kresťanskej orientácie.

Uplatnenie absolventa

Hlavná oblasť uplatnenia absolventa bakalárskeho študijného programu psychológia je v pozícii asistenta psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života. Rovnako nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu. Absolvent môže pokračovať aj v magisterskom štúdiu daného alebo príbuzného študijného programu.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...