Študijný program: Anglický jazyk pre komerčnú prax

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly anglického jazyka v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín anglickej literatúry.

Osvojil si základné postupy, analýzy a interpretácie literárneho textu a oboznámil sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach anglického jazyka. Ovláda odborný obsah týchto disciplín a so svojimi vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax podľa dosiahnutého stupňa profesie sú spôsobilí vykonávať funkciu asistenta, personalistu, manažéra ľudských zdrojov, pracovníka verejnej správy, projektového manažéra, konzultanta, marketingového asistenta, administratívneho pracovníka, osvetového pracovníka, pracovníka pre styk s verejnosťou, pracovníka v neziskových organizáciách.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
História
0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...