Študijný program: Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolvovaním študijného programu získajú absolventi znalosti o jednotlivých rovinách jazykového systému nemeckého jazyka (fonetickej a fonologickej, morfosyntaktickej a lexikálnej) a funkčných štýloch jazyka. Ovládajú základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín a disponujú prehľadom dejín nemeckej literatúry. Osvojujú si základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického umeleckého textu. Získavajú vedomosti z dejín, kultúry a reálií nemecky hovoriacej oblasti.

Uplatnenie absolventa

Vyššie uvedené črty absolventa ho predurčujú stať sa kvalitným učiteľom a získané vedomosti a zručnosti mu umožňujú pokračovať v magisterskom stupni učiteľstva akademického predmetu nemecký jazyk a literatúra. Absolvent má tiež možnosť uplatniť sa v inštitúciách ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné prostriedky, cirkevné, vládne aj mimovládne organizácie, kultúrno-spoločenské zariadenia, vydavateľstvá a podobne.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...