Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 1409
Zoradiť podľa
Elektronická evidencia - predaj a distribúcia spotrebiteľského balenia liehu
0 hodnotení

Program seminára:  legislatívny základ osobitosti daňového konania povinnosti pre držiteľa povolenia na predaj a držiteľa  oprávnenia na distribúciu elektronické vedenie evidencií –..

31.05.2017
Trnava
Colná problematika
Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru
0 hodnotení

Program seminára: 1. modul - colný sadzobník a zatriedenie tovaru Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra..

25.05.2017
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
0 hodnotení

Program seminára:  DAŇ Z ELEKTRINY – legislatívny základ predmet dane základ dane a výpočet dane sadzba dane a oslobodenie od dane oprávnený spotrebiteľ elektriny vznik daňovej..

28.06.2017
Trnava
Colná problematika
Colnotarifné zatriedenie a colná hodnota tovaru
0 hodnotení

Program seminára:   terminológia základné (národné a komunitárne) colné predpisy colné konanie od začiatku po ukončenie súvisiace colné režimy a colne schválené určenia metódy určovania..

27.06.2017
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  legislatívny základ predmet dane základ dane, výpočet dane sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie užívateľský podnik daňový sklad ..

21.06.2017
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
0 hodnotení

Program seminára:  predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, osoba povinná,..

14.06.2017
Trnava
Colná problematika
Schválený hospodársky subjekt
0 hodnotení

Obsahová náplň  komunitárna legislatíva k AEO podstata afázy projektu AEO analýza súčasného stavu žiadateľa časový plán a kontaktná osoba kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO ..

13.06.2017
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane, oslobodenie od dane označovanie spotrebiteľského balenia cigariet..

07.06.2017
Trnava
Colná problematika
Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity
0 hodnotení

Obsahová náplň: Primárne úlohy colných orgánov Základne colné predpisy EÚ a SR Colný dohľad Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru..

06.06.2017
Trnava
Colná problematika
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

01.06.2017
Trnava
Colná problematika
Colné právo EÚ a SR
0 hodnotení

Program seminára: Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav pred 1.5.2016 Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný..

Neaktuálny termín
Kurz portrétnej kresby
0 hodnotení

Learn the basics of realistic portrait drawing in 3 four hour sessions.No previous experience is required. Desk easels, all drawing materials, refreshements and a model are provided. The course is..

29.05.2017 - 12.06.2017
Bratislava II - Ružinov
Maľovanie
Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/261-vybrane-aplikacne-problemy-vyplyvajuce-z-pouzivania-noveho-civilneho-sporoveho-poriadku-v-praxi Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať..

13.07.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
03.08.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Občianske a rodinné právo
Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/268-exekucne-konania-po-novom-aktualne-otazky-a-prve-skusenosti-z-praxe Obsah seminára: - spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie- najčastejšie vady..

21.06.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Legislatíva a zákony
Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/267-ako-sa-zbavit-zakladnych-chyb-v-komunikacii

20.06.2017
Bratislava III - Nové Mesto
Motivácia a sebarozvoj
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana