http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Kurzy a školenia

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 15 z 1599
Zoradiť podľa
BREXIT & COLNÉ POSTUPY
0 hodnotení

BREXIT a zavedenie a ukončenie prechodného obdobia Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné) Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný..

27.10.2020
Trnava
Colná problematika
24.11.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Colné delikty a prevencia
0 hodnotení

Základné komunitárne a národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav (význam a použitie v praxi, zmeny od 1.1.2020) colná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný..

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Colné zatriedenie a pôvod tovaru
0 hodnotení

Program seminára: 1. modul - colný sadzobník a zatriedenie tovaru Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra ..

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Colné právo EÚ a SR
0 hodnotení

Program seminára: Základné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav od 1.1.2020  Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC). ..

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
eDovoz - povinná elektronická komunikácia
0 hodnotení

• Aktuálna situácia v oblasti ekektronickej komunikácie - prehľad • Otvorené otázky elektornickej komunikácie pri aplikácií eDovoz • Štandardný postup - riešenie • Zjednodušené postupy -..

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Colné zatriedenie - colná hodnota - pôvod tovaru (2 dni)
0 hodnotení

1. deň - Colné zatriedenie (5 hodín)  Systém klasifikácie tovarov HS, KN, TARIC (EÚ/SK)  Triedy a kapitoly colného sadzobníka, jeho štruktúra a obsah (KN)  Zásady a interpretačné pravidlá – ich..

24.09.2020 - 25.09.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím
0 hodnotení

Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím Základné pojmy a vysvetlenie ich významu Rozsah pôsobnosti kontroly Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike Predkladanie..

03.09.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Vyhlásenia dodávateľov - použitie, vyhotovenie
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásení dodávateľov (čl. 61 VNK CKÚ)  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK..

27.08.2020
Trnava
Colná problematika
29.10.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
0 hodnotení

Program seminára:  DAŇ Z ELEKTRINY – legislatívny základ predmet dane základ dane a výpočet dane sadzba dane a oslobodenie od dane oprávnený spotrebiteľ elektriny vznik daňovej..

26.08.2020
Trnava
Colná problematika
23.09.2020
Trnava
Colná problematika
25.11.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Medzinárodné zasielateľstvo  a colná problematika
0 hodnotení

medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.), medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy) ..

18.08.2020
Trnava
Zahraničný obchod
15.12.2020
Trnava
Zahraničný obchod
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Zahraničný obchod
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Zahraničný obchod
Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity
0 hodnotení

Obsahová náplň: Primárne úlohy colných orgánov Základne colné predpisy EÚ a SR Colný dohľad Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru..

11.08.2020
Trnava
Colná problematika
08.09.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Elektronická evidencia - predaj a distribúcia spotrebiteľského balenia liehu
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Osobitosti daňového konania  Povinnosti pre držiteľa povolenia na predaj a držiteľa oprávnenia na distribúciu  Elektronické vedenie evidencií –..

05.08.2020
Trnava
Colná problematika
04.11.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Práva  povinnosti deklaranta
0 hodnotení

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú..

04.08.2020
Trnava
Colná problematika
29.09.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode
0 hodnotení

1. časť - Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca • preferenčné systémy EÚ (zmluvné-dvojstranné/mnohostranné, jednostranné-nerecipročné) colná únia, zóna..

30.07.2020
Trnava
Colná problematika
17.12.2020
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane, sadzba dane  Oslobodenie od dane  Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie  Užívateľský podnik  Daňový..

29.07.2020
Trnava
Colná problematika
12.08.2020
Trnava
Colná problematika
09.09.2020
Trnava
Colná problematika
21.10.2020
Trnava
Colná problematika
11.11.2020
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana