Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
25.10.2016
Bratislava
Bojnická 3
Bussines Centre Matador
Začiatok seminára - 9:30
Predpokladané ukončenie - 14:30
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Kontakt

Obsah kurzu

Obsah seminára
 


a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností

- druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci
- typy nehnuteľností a ich identifikácia
- zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, údaje obsiahnuté v liste vlastníctva
 

b) Podielové spoluvlastníctvo, jeho vznik a zánik

- spoluvlastnícky podiel a práva a povinnosti s ním spojené
- hospodárenie so spoločnou vecou a prevod spoluvlastníckeho podielu
- spôsoby vytvorenia podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie
 


c) Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnostiam
- formy prevodu vlastníckeho práva - kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
- identifikácia zmluvných strán v zmluvách o prevode
- náležitosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu
- typické zmluvné doložky v kúpnej zmluve
 


Lektor:
[img]http://bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/JUDr.%20Kotrusz%20%20foto.JPG 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí
ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ –
BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a
zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a
lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v
rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej
terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných
procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a
Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou
a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.
  Cieľová skupina: 

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.
 


Čo sa na seminári najviac páčilo (z Vašich dotazníkov):
"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé
informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako
teoreticky, personál, priestory"
"osobitne by som vyzdviholkvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"
"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"
"logické členenie prezentácie"
"aktuálnosť, lektor"
"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"
"lektor a vysoká odbornosť"

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku