Právo a zákony - kurzy, školenia

Zobrazenie 1 - 14 z 14
Zoradiť podľa
Domény a doménové právo
0 hodnotení

“Domains have and will continue to go up in value faster than any other commodity ever known to man” (Bill Gates).Vo svete cloudu a webových aplikácií predstavujú domény kľúčovú súčasť podnikania...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Iné právo
PRÁVO PRE PERSONALISTOV
0 hodnotení

Nemáte čas študovať Zákonník práce? Ponúkame vám všeobecné právne minimum pre personalistov v efektívnom 4-hodinovom rozsahu, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Podnikáte a nemáte právnické vzdelanie? Ponúkame vám užitočné minimum informácií, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár. Program ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
PRÁVO V MANAŽÉRSKEJ PRAXI
0 hodnotení

Počas 4-hodinového kurzu získate právne minimum, potrebné pre efektívny výkon vašej riadiacej funkcie. Máme pre vás nevyhnutné informácie v kocke, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Iné právo
Aktuálne otázky ochrany osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu vo verejnej správe
0 hodnotení

Povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti má zo zákona o whistleblowingu každý orgán verejnej správy. Týmto orgánom je každý orgán štátnej..

Neaktuálny termín
Civilný sporový poriadok – všeobecná časť
0 hodnotení

Nadväzne na úvodný seminár k reforme civilného práva procesného, zameraného na predstavenie troch nových kódexov - Civilného sporového poriadku (CSP), Civilného mimosporového poriadku (CMP) a..

Neaktuálny termín
Správny súdny poriadok alebo akým smerom sa uberá správny proces na Slovensku
0 hodnotení

Správny súdny poriadok nahrádza doterajšiu právnu úpravu správneho súdnictva upravenú v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Nová právna úprava správneho súdnictva by mala zefektívniť výkon..

Neaktuálny termín
Transferové oceňovanie
0 hodnotení

Problematika transferového oceňovania sa vyznačuje dynamickým vývojom a dotýka sa vzájomných transakcií medzi závislými osobami. S účinnosťou od 1. januára 2015 sa pravidlá transferového oceňovania..

Neaktuálny termín
Právo vecného bremena - aktuálne otázky
0 hodnotení

Vecné bremená predstavujú obmedzenie vlastníckeho práva a v praxi skutočnosť, keď je vlastník nehnuteľnosti povinný strpieť určité obmedzenia alebo konať v prospech oprávnenej osoby. Ich zriadenie..

Neaktuálny termín
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/173-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára: 1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

Neaktuálny termín
Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
0 hodnotení

Obsah seminára   a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností - druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci -..

Neaktuálny termín
Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/173-obmedzenie-vlastnickeho-prava-a-jeho-zapis-do-katastra-nehnutelnosti Obsah seminára: 1. Vecné bremeno 2. Záložné právo 3. Predkupné právo 4...

Neaktuálny termín
Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/43-zmluvy-o-dielo-s-cudzim-prvkom-zmluvy-o-dielo-s-montazou Obsah seminára: a) Rozhodné právo pre zmluvy o dielo, kontraktačný proces - vzťah zákona..

Neaktuálny termín
Softverové právo
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/235-softverove-pravo Obsah seminára   1)      Odbor práva informačných technológií: softvérové a Internetové právo, právne predpisy softvérového..

Neaktuálny termín