Dokresli, čo mačičke chýba

Redakcia

Redakcia

Autor materiálu
Pracovný list zameraná na pozornosť predškolákov.
© Copyright info
materiál pre:
Materské školy
rozsah:
1 strana

Dokresli, čo lenivej mačičke na obrázku chýba.