Články: Pre študentov
O projekte

Databázové systémy ( Sql, Access, MySql)-kurzy a školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 57
Zoradiť podľa
Cisco Basics
0 hodnotení

I. Prepojenia prostredníctvom siete (Internetworking) II. Protokoly a sady III. Prechod dát v sieti IV. Vrstvy

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Cisco Internetwork Troubleshooting
0 hodnotení

I. Zapojenie sieťových prvkov II. Plánovanie procesu riešenia problémov III. Nástroje pre správu a riešenie problémov IV. Správa a riešenie problémov

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Počítačové siete X. Riešenie problémov v sieťach
0 hodnotení

I. Bežné protokoly nižších vrstiev II. Bežné protokoly vyššej vrstvy III. Scenáre z praxe IV. Zrýchlenie pomalej siete V. Analýza paketov a zabezpečenia VI. Analýza bezdrôtových paketov

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Počítačové siete VIII. Multimédiá
0 hodnotení

I. Multimediálne aplikácie II. Streaming uloženého videa III. Voice-over-IP IV. Protokoly aplikácií pre konverzáciu v reálnom čase V. Sieťová podpora multimédií

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Počítačové siete VI. Návrh a realizácia sietí Cisco
0 hodnotení

I. Technológia internetových sietí II. Sieťové riešenia pre malé a stredné podniky III. Návrh vhodnej štruktúry a topológie siete IV. Zostavenie a testovanie prototypu, alebo pilotné siete V...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Počítačové siete IX. Analýza sietí
0 hodnotení

I. Úvod do analýzy paketov a sietí II. Napichnutie linky III. Úvod do programu Wireshark IV. Spracovanie zachytených paketov V. Funkcie programu Wireshark

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Datamining a business intelligence I. Začiatočník
0 hodnotení

I. Prehľad dátových skladov a biznis inteligencie II. Dáta v organizácii III. Argumenty pre implementáciu IV. Stratégia dátového skladu a biznis inteligencia V. Projektové zdroje VI. Prehľad..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Datamining a business intelligence II. Pokročilý
0 hodnotení

I. Podnikové dátové modely II. Architektúra dátového skladu a jeho komponenty III. ETL a kvalita dát IV. Plánovanie projektov a metodika V. Pracovné scenáre VI. Správa dát VII. Analýza pre..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft LINQ I. Začiatočník
0 hodnotení

I. Úvod do LINQ II. Základy syntaxe LINQ III. LINQ pre objekty IV. Dopytovanie na dáta V. Správa dát VI. Nástroje LINQ pre SQL VII. LINQ pre dátové sady VIII. LINQ pre Entity

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft LINQ II. Pokročilý
0 hodnotení

I. Správa informačnej sady XML II. Dopytovanie do uzlov III. Vo vnútri stromov výrazov IV. Rozšírenie LINQ V. Paralelný LINQ VI. Ďalšie implementácie LINQ VII. LINQ vo viacvrstvovom riešení ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft SQL Server I. Začiatočník
0 hodnotení

I. Prehľad systému Microsoft SQL Server 2012 II. Inštalácia a konfigurácia systému SQL Server 2012 III. Použitie nástrojov v systéme SQL Server 2012 IV. Vytváranie databáz V. Návrh tabuliek VI...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft SQL Server II. Pokročilý
0 hodnotení

I. Načítanie dát a manipulácia s nimi II. Pokročilé načítanie dát III. Manipulácia s dátami IV. Pohľady V. Uložené procedúry VI. Funkcie a triggre VII. Snímky databáz VIII. Service Broker ..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft SQL Server III. Obnova a záloha db
0 hodnotení

I. Správa pomocou zásad II. Obnovenie dát III. SQL Server Agent IV. Pohľady DMV V. Vysoká dostupnosť VI. Integration Services VII. Analysis Services

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft SQL Server IV. Reporting Services
0 hodnotení

I. Ucelený prehľad jazyka T-SQL II. Komponenty a architektúra III. Vytváranie a návrh reportov IV. Vytváranie reportov s pokročilejšími vlastnosťami V. Práca so sadami údajov VI. Vytváranie..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Microsoft SQL Server V. Ladenie a optim. dopytov
0 hodnotení

I. Architektúra SQL Servera II. Meranie výkonu databázy III. Optimalizácia fyzického návrhu databázy IV. Optimalizácia dotazov pre výkon V. Spracovanie kurzorov v dotaze VI. Optimalizácia..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava II - Ružinov
Databázové systémy
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana