Hudobné krúžky pre deti

Zobrazenie 1 - 13 z 13
Zoradiť podľa
Spevácky krúžok
0 hodnotení

Ak vaše deti majú talent a spev je ich záľuba, tak tento krúžok je pre nich ten pravý. Deti budú trénovať spievanie a naučia sa veľa nových pesničiek.

Otvára sa podľa záujmu
Prešov
Spev, spevokol
Hra na klavír
0 hodnotení

Čaká ťa hra na klavíri od samotných základov pre začiatočníkov až po zručnú hru na klavíri pre pokročilých pod odborným vedením.

Otvára sa podľa záujmu
Prešov
Hhra na klávesy
Detský zbor
0 hodnotení

Odborné vedenie a rozvíjanie speváckeho talentu.

Otvára sa podľa záujmu
Prešov
Spev, spevokol
Gitarový krúžok
0 hodnotení

Na krúžku hry na gitaru sa deti naučia základy hry na tento hudobný nástroj.

Otvára sa podľa záujmu
Nitra
Hra na gitaru
Muzikotvorenie
0 hodnotení

Máte radi hudbu a pohyb? Radi objavujete nepoznané? Tak sa prihláste na Muzikotvorenie, kde spojíme hudbu s pohybom prostredníctvom hudobno-pohybových hier, budeme cibriť rytmus, hudobný sluch a..

Otvára sa podľa záujmu
Nitra
Spev, spevokol
Malí muzikanti
0 hodnotení

V priebehu lekcie budeme spievať, tancovať, hrať na hudobné nástroje a trošku si aj zacvičíme. Objavíme čaro masáží a rôznych hier, ktoré podporia náš vzťah s dieťatkom a jeho prirodzený vývoj...

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Spev, spevokol
Yamaha Class - Program Robík
0 hodnotení

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a..

Otvára sa podľa záujmu
Nitra
Spev, spevokol
Hudobný kurz Fun Key Kids
0 hodnotení

Tento kurz je úspešný a moderný vyučovací program, ktorý bol špeciálne vytvorený odborníkmi z oddelenia YAMAHA Music Education. Dieťa zvládne za dva roky techniku hry obidvoch rúk. Obsahom vyučovania..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Hhra na klávesy
Kurz - zobcová flauta pre deti od 6 rokov
0 hodnotení

Zobcová flauta je vhodná pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia či vzdelania. Stretnete sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov, budete využívať moderný učebný software. Pri výuke sa zvláštny doraz..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III - Nové Mesto
Hra na dychové nástrroje
Hudobný kurz ROBÍK pre deti od 4 – 18 mesiacov
0 hodnotení

Na vývoji programu sa podieľali fundovaní odborníci z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deti získavajú prvé elementárne povedomie o hudbe. Kurz je koncipovaný do..

Otvára sa podľa záujmu
Spev, spevokol
Detský krúžok - Hudobné krôčky
0 hodnotení

Hudobné aktivity zameriavame na rozvíjanie hudobného cítenia detí prostredníctvom: hier, pohybu a tanca - sprevádzaných hraním na hudobný nástroj spevu známych detských pesničiek zvládnutia..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava V - Petržalka
Spev, spevokol
Baby signs - znakujeme so spevom a hrou
0 hodnotení

Kurz „Znakujeme so spevom a hrou“ učí batoliatka komunikovať cez znaky pri hre a veselých pesničkách. Program Baby Signs® učí deti jednoduché, ľahko vykonateľné znaky, ktoré im umožnia komunikáciu..

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava V - Petržalka
Spev, spevokol
Hra na flautu
0 hodnotení

V malých skupinkách od 5 naučíme deti hrať na prvý jednoduchý nástroj – zobcovú flauta. Máme vlastnú unikátnu metodiku, podľa ktorej môžu deti doma trénovať.

Neaktuálny termín