ÚSPEŠNÝ PREDAJCA

Organizátor kurzu: PERKON, spol. s r.o.
ÚSPEŠNÝ PREDAJCA
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
Dunajská 26
Hotel Danubia Gate
9:00-16:30, 8:30-16:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Dvojdňový tréning obchodného rokovania pre pracovníkov v kontakte so zákazníkom. Cieľom je obohatiť repertoár správania sa predajcov prístupmi, ktoré môžu prispieť k zákazníkovej vernosti. K Vášmu úspechu u zákazníka sa priblížite aj prostredníctvom videonácviku a zhliadnutím profesionálneho videofilmu. Na želanie našich klientov obohatili sme program aj o aktuálne právne informácie: novela Obchodného zákonníka, typy obchodných zmlúv, možné sankcie z ich neplnenia a pod.

Program:
1. deň
9.00 - 12.30 Ako to vidí zákazník, kedy som bol ja ako zákazník nespokojný, príčiny zákazníckej nevery.
Aktívne počúvanie a budovanie vzťahu
Telefonická komunikácia so zákazníkom a základy biznis etikety – hranie rolí.
Päť predpokladov predaja.
Čo tvorí imidž profesionála.
Konštrukcia efektívneho rozhovoru.
Nadväzovanie a rozvíjanie kontaktu s klientom – nácvik, hranie rolí.
Význam úvodnej fázy rozhovoru a nevyhnutnosť prípravy na každé jednanie.
 
12.30 - 13.15 Obedňajšia prestávka

  13.15 - 16.30 Novela Obchodného zákonníka – zmeny s účinnosťou od 1.12.2013
Proces vzniku (obchodnej) zmluvy a jej základné náležitosti
Najčastejšie typy obchodných zmlúv, ich náležitosti (povinné, nepovinné), modelová ukážka zmlúv v listinnej a editovateľnej podobe a ich praktické využitie pre každého účastníka kurzu
Ako správne dojednať zmluvnú pokutu, úroky z omeškania a iné sankcie za neplnenie zmluvných záväzkov
Ako vymôcť splatné pohľadávky
 
2. deň
8.30 - 12.30 Rekapitulácia prebratého učiva, otázky a odpovede.
Neverbálne signály v komunikácii s klientom/zákazníkom a ich efektívne využívanie.
Premietanie a analýza profesionálnej edukatívnej videoukážky.
Zisťovanie potrieb klienta/zákazníka, význam otázok pri zisťovaní jeho potrieb (nácvik, hranie rolí) Prezentovanie a predávanie produktov – argumenty, výhody, úžitok (skupinová práca).
Žiadúce a nežiadúce formulácie pri jednaní so zákazníkom

 
12.30 - 13.15 Obedňajšia prestávka.

  13.15 - 16.00 Typológia zákazníkov a efektívne jednanie s jednotlivými typmi
Štýly presviedčania v závislosti na typológii predajcu i zákazníka
Osvedčené postupy, najúčinnejšie praktiky pre udržanie verného zákazníka.
Zásady orientácie na zákazníka
Poskytované služby vers.služby zákazníkom
10 najčastejších chýb pri zakončení jednania
Formulácia najvážnejších prehreškov voči zákazníckej spokojnosti
Základné postoje, podmieňujúce Váš úspech
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity

Cieľová skupina

Obchodníci

Lektori:

PhDr. Viera Trnková

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Tajomstvá úspešného marketingu
Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia s.r.o.