PRACOVNÉ ROZHOVORY

Organizátor kurzu: PERKON, spol. s r.o
PRACOVNÉ ROZHOVORY
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
Dunajská 26
Hotel Danubia Gate
8:00-16:30
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

V jednodňovom tréningu si vyskúšajú manažéri aj personalisti špecifiká jednotlivých typov rozhovorov na pracovisku. Nadobudnutím týchto zručností a ich každodennou využiteľnosťou viditeľne pozdvihnú úroveň svojej profesionality. Možnosť dohodnúť si rozsah a náplň podľa potrieb klienta.

Program:
8.00 - 8.15 Prezentácia účastníkov

  8.15 - 12.15 Typy rozhovorov na pracovisku, špecifikácia ich cieľov
- Psychologické aspekty v situácii rozhovoru: Zručnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok, spôsoby sedenia, bariéry, primeranosť očného kontaktu a ich význam v rôznych typoch rozhovorov
- Prijímací-nástupný rozhovor - kompetencie manažéra a personalistu -príprava a nácvik
- Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, kompetencie manažéra a personalistu-príprava a nácvik
- Zručnosť a zásady správneho stanovovania cieľov, príprava a nácvik rozhovoru o cieľoch
- Základy kariérového plánovania, zmeny v chápaní kariéry, motivačné pole subjektov kariérového plánovania

  12.15 - 13.15 Obed

  13.15 - 16.30 - Príprava a nácvik kariérneho/rozvojového rozhovoru - kompetencie manažéra a personalistu
- Kompetencie manažéra a personalistu v disciplinárnom rozhovore, štruktúra disciplinárneho rozhovoru, príprava a nácvik
- Uvoľňovací rozhovor: špecifiká jednotlivých typov, kompetencie manažéra a personalistu. Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru z dôvodu rozhodnutia zamestnanca
- Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe rozhodnutia organizácie
- Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe organizačnej zmeny
- Priestor na otázky a riešenie konkrétnych náročných situácií - počas celého dňa

Cieľová skupina

Personalisti

Lektori:

PhDr. Viera Trnková

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku