Monika Nemcová

autor blogov

Rozprávanie príbehov deťom – účinný liek i prejav lásky?

Rozprávanie alebo čítanie príbehov deťom má nespočetné množstvo benefitov. Domáce i zahraničné výskumy dokazujú, že táto deťmi obľubovaná aktivita stimuluje ich jazykové a komunikačné schopnosti na úrovni produkcie aj porozumenia, podporuje ich predstavivosť, zlepšuje pamäťové schopnosti, rozvíja empatiu či napomáha spracovaniu emócií. Kreatívne rozprávanie vlastných príbehov alebo ich čítanie z detských kníh však pôsobí pozitívne nielen na jazykové či psychické procesy, ale pozitívne ovplyvňuje aj biologické procesy u dieťaťa. Ako je to možné?

8. decembra 2021

Detské knihy nerozvíjajú len čitateľskú gramotnosť

Vedeli ste, že čím lepšie predškoláci rozumejú hovoreným príbehom, tým lepšie porozumejú tomu, čo si neskôr prečítajú v škole? Rozvíjať porozumenie príbehov, napríklad cez detské knihy, má mnoho dobrých dôvodov. Prvý som uviedla. Je ním čitateľská gramotnosť.

23. augusta 2021