http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

BOZP, kurzy a školenia BOZP

Zobrazenie 1 - 15 z 21
Zoradiť podľa
C# II. Pokročilý
0 hodnotení

Vytváranie komponentov Tvorba grafických aplikácií v subsystéme WPF Správa dát Tvorba profesionálnych riešení

Otvára sa podľa záujmu
Bratislava I - Staré Mesto
Ostatné
Špecialista požiarnej ochrany/ďalšia odborná príprava
0 hodnotení

ÚVS, s.r.o. vykonáva odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia hasičského a záchranného zboru. Účastník seminára získa..

Neaktuálny termín
AOP mobilných zamestnancov
0 hodnotení

Vzdelávanie je zamerané na vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, poľnohospodárskych strojov a motorových vozíkov.   Fyzická..

Neaktuálny termín
AOP personálu vyhradených plynových a tlakovýc
0 hodnotení

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov vykonávajúcich činnosti na vyhradených plynových a tlakových zariadeniach (revízni technici, pracovníci pre opravu, obsluhu, chladiari, kuriči).  Pre..

Neaktuálny termín
Izolatéri, obsluha tlakových staníc a tlakových fliaš
0 hodnotení

Odborné vzdelávanie obsluhy tlakových staníc technických plynov, manipulantov s tlakovými fľašami na plyn a izolatérov -          v zmysle čl.357 STN 07 8304 Kovové tlakové nádoby na dopravu..

Neaktuálny termín
Školenie kuričov a obsluha tlakových nádob
0 hodnotení

Odborné vzdelávanie obsluhy tlakových nádob stabilných a obsluhy kotlov I. až IV. tr. Vzdelávanie je zamerané na oboznámenie s bezpečnostnými zásadami, poučenie s pokynmi o obsluhe, praktické..

Neaktuálny termín
Lešenári, pilčíci, práca vo výškach
0 hodnotení

Periodická a aktualizačná odborná príprava lešenárov, pilčíkov, školenie montážnych pracovníkov a školenie pracovníkov na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou (aj s použitím osobných..

Neaktuálny termín
Strojníci stavebných, poľnohospodárskych strojov a motorových vozíkov
0 hodnotení

Aktualizačná odborná príprava obsluhy stavebných mechanizmov, poľnohospodárskych strojov, motorových vozíkov a kurz mobilných zamestnancov   Vzdelávanie je zamerané na vykonávanie..

Neaktuálny termín
AOP mobilných zamestnancov
0 hodnotení

Vzdelávanie je zamerané na vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, poľnohospodárskych strojov a motorových vozíkov.   Fyzická..

Neaktuálny termín
Školenie kuričov a obsluha tlakových nádob
0 hodnotení

Odborné vzdelávanie obsluhy tlakových nádob stabilných a obsluhy kotlov I. až IV. tr. Vzdelávanie je zamerané na oboznámenie s bezpečnostnými zásadami, poučenie s pokynmi o obsluhe, praktické..

Neaktuálny termín
Chemické a biologické faktory
0 hodnotení

Odborné vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na činnosti s chemickými faktormi a biologickými faktormi(a podľa zvláštnej požiadavky s karcinogénnymi faktormi) -          v zmysle..

Neaktuálny termín
AOP personálu vyhradených plynových a tlakovýc
0 hodnotení

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov vykonávajúcich činnosti na vyhradených plynových a tlakových zariadeniach (revízni technici, pracovníci pre opravu, obsluhu, chladiari, kuriči).  Pre..

Neaktuálny termín
Lešenári, pilčíci, práca vo výškach
0 hodnotení

Periodická a aktualizačná odborná príprava lešenárov, pilčíkov, školenie montážnych pracovníkov a školenie pracovníkov na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou (aj s použitím osobných..

Neaktuálny termín
Strojníci stavebných, poľnohospodárskych strojov a motorových vozíkov
0 hodnotení

Aktualizačná odborná príprava obsluhy stavebných mechanizmov, poľnohospodárskych strojov, motorových vozíkov a kurz mobilných zamestnancov   Vzdelávanie je zamerané na vykonávanie..

Neaktuálny termín
Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP
0 hodnotení

Vzdelávanie a výcvik zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci -          v zmysle § 19 ods.1) Zákona 124/2006 Zz o BOZP: zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného..

Neaktuálny termín
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana