Kurzy a školenia - Komárno

Databáza kurzov a školení z rôznych oblastí. Marketing a obchod, Počítače, Jazykové kurzy, Motivácia a sebarozvoj, Účtovníctvo, Personalistika...

Zobrazenie 1 - 11 z 11
Zoradiť podľa
KURZY PRE POKROČILÝCH
0 hodnotení

Všeobecné jazykové kurzy anglického jazyka. Na zosilnenie úrovne B2

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Angličtina
KURZY PRE STREDNE POKROČILÝCH
0 hodnotení

Všeobecné jazykové kurzy anglického jazyka. Z úrovne B1 na úroveň B2

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Angličtina
KURZY PRE FALOŠNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
0 hodnotení

Všeobecné jazykové kurzy anglického jazyka. Z úrovne A2 na úroveň B1.

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Angličtina
KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV
0 hodnotení

Všeobecné jazykové kurzy anglického jazyka. Z ničoho po úroveň A2

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Angličtina
PRIPRAVME SA NA MATURITU 2
0 hodnotení

Intenzívna príprava z nemčtiny pred termínom konania písomnej a ústnej formy maturitnej skúšky. Tieto kurzy, prípravy pripravujú na vymenované skúšky, a tak nie je podmienkou vykonanie vstupného..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Nemčina
Na Net starká!
0 hodnotení

Ďalšie dobrodružstvo vo svete internetu. 25-hodinový program, po absolvovaní ktorého už nebudete v pomykove pri pojmoch typu: multimédiá, e-administratíva, internetové telefonovanie, digitálna..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Ostatné počítačové školenia
Na sieť starká!
0 hodnotení

Osvojenie si základov používania internetu v staršom veku. Kurz tvorí worshop v rozsahu 25 hodín zameraný na nadobudnutie praktických zručností pri osvojení si elektronickej komunikácie. Účasť si..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Ostatné počítačové školenia
AutoCAD
0 hodnotení

Kurz sa zameriava na kreslenie v rovine pomocou programu AutoCAD. Program má veľmi pružné nástroje, ktoré patria k najrozšírenejšiemu softvéru CAD.  K ich osvojeniu si sú potrebné základné poznatky..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Grafické programy
Modelovanie v 3D
0 hodnotení

Cieľom kurzu je, aby si účastníci osvojili základy priestorového 3D modelovania pomocou počítačových programov a ich praktického využitia. Účastníci sa oboznámia s projektovacím programom..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Grafické programy
Účtovníctvo
0 hodnotení

Absolventi vzdelávacieho kurzu nadobudnú základy z účtovníctva – jeho podstatu a fungovanie. Budú poznať základné pojmy, ako sú vlastníctvo, výdaj, príjem, zisk, strata a metodické prvky účtovania...

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Ostatné účtovníctvo
Programovanie CNC strojov
0 hodnotení

Počas vzdelávania sa účastníci naučia nastaviť potrebné náradia, zariadenia a obrobok, zamerať nulové body (zariadenie, obrobok, náradie), určiť súradnicové body potrebné k CNC programovaniu,..

Otvára sa podľa záujmu
Komárno
Programovacie nástroje