Škola DPH

Organizátor kurzu: PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Škola DPH
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
07.10.2015 - 11.11.2015
Bratislava I
Nám. 1. mája 18
6 modulov v dopoludňajších hodinách:
7., 14., 21. a 28. október 2015
4. a 11. november 2015
Modul 1: Základné princípy fungovania DPH

Zdaniteľná osoba
Predmet dane
Zdaniteľné transakcie – dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru a dovoz tovaru
Registrácia na daň a zrušenie registrácie
Základ dane
Sadzba dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie
Zdaňovacie obdobie
Daňová zábezpeka
Ručenie za daň
Daňová kontrola, lehoty a sankcie v zmysle daňového poriadku

Modul 2: Dodanie tovaru

Dodanie tovaru do iného členského štátu
Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
Miesto dodania
Vznik daňovej povinnosti
Osoba povinná platiť daň
Základ dane
Preukazovanie cezhraničných dodaní
Reťazové transakcie
Dovoz a vývoz tovaru
Daňový zástupca pri dovoze tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru

Modul 3: Dodanie služieb

Miesto dodania služieb
Vznik daňovej povinnosti
Základ dane
Osoba povinná platiť daň
Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na vrátenie dane všeobecne
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
Zmeny v mieste dodania služieb od 1.1.2015 - elektronické, telekomunikačné a služieb rozhlasového a televízneho vysielania

Modul 4: Odpočítanie dane a oprava základu dane

Odpočítanie dane – vznik práva a uplatnenie práva na odpočítanie dane
Koeficient a pomerné odpočítanie dane
Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
Dobropisy a ťarchopisy prijaté a ich vykazovanie v daňovom priznaní a v Kontrolnom výkaze
Vrátenie nadmerného odpočtu - lehoty, princípy
Vrátenie dane zahraničným osobám v EÚ a mimo EÚ

Modul 5: Vykazovanie transakcií v DPH výkazoch a komplexný príklad

Faktúra, vystavovanie faktúr a ich archivácia
Vedenie evidencie
Daňové priznanie
Kontrolný výkaz
Súhrnný výkaz
Elektronické podávanie DPH výkazov
Intrastat
Komplexný príklad

Modul 6: Colný modul

Colné konanie pri dovoze a vývoze, náležitosti, potrebné informácie
Zastupovanie v colnom konaní, deklarant, dovozca, vývozca
Základ dane pri dovoze, colná hodnota, pripočítateľné položky
Pripravované novinky v colnej oblasti – nový colný kódex a colný zákon
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Rozsiahle školenie pod vedením odborníkov z PwC, ktorí vás oboznámia prierezom DPH od A po Z.

Cieľ kurzu

Získate ucelený prehľad o DPH a praktickom použití súvisiacich daňových predpisov.
Naučíme vás princípy, ako správne pracovať s DPH aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať ucelený prehľad o fungovaní DPH, sú zodpovední za DPH priznania, účtovanie a odpočty DPH, vystatovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Škola dane z príjmov
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Škola DPH
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.