Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti

Organizátor kurzu: CPPS | Poradenské centrum
Vedenie a riadenie ľudí - leadership a manažérske zručnosti
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
Záhumenská 13
CPPS | Poradenské centrum
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Anotácia kurzu:  Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S tým sú spojené nové výzvy, avšak čo presne znamená správne vedenie ? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu ? Len vo vtipoch platí, že riadiť vie každý. V skutočnosti je to náročná práca s prvkami umenia. Mnohí majú na riadenie či vedenie ľudí prirodzený talent. Každý svedomitý manažér hľadá možnosť, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností. Každý riadiaci pracovník či leader sa vzdeláva, aby sa stal vo svojej oblasti ešte lepším a úspešnejším.

Cieľom tohto tréningového programu je naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako manažéri sa naučíte viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnuté zručnosti využijete u seba i podriadených, čo pozitívne ovplyvní Vašu kariéru a profesný život. Ako sa z manažéra môžem postupne stať lídrom svojho tímu, čo na ľudí platí a čomu sa radšej vyvarovať, aj o tom si povieme na našom kurze. Na danom tréningu si osvojíte odborné a sociálne zručnosti, ktoré Vám budú objasnené nielen teoreticky, ale precvičíte si ich na príkladoch priamo z praxe. Vďaka vzájomným dialógom a intenzívnemu tréningu, Vám bude uľahčená začiatočná fáza v pozícii riadiaceho pracovníka. Spolu s lektorom sa detailne pozriete na Vašu konkrétnu situáciu a prediskutujete možnosti riešenia a smerovania.

Cieľ kurzu

Líder a manažér / leadership vs riadenie, manažovanie
• úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
• kompetentný manažér a riadiaci pracovník
Štýly riadenia a vedenia - ich výhody a nevýhody / krok po kroku
• čo znamená správne viesť
• aktuálne prístupy, štýly a metódy
• rola vedúceho pracovníka a ako chcem byť vnímaný ako nadriadený
• nástroje vedenia
• kontrola a usmerňovanie
• motivácia a podpora
• informačný management
• osobný time management
• vedenie rozhovorov so zamestnancami
• uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti
• ako zadávať úlohy a delegovať
• aktívne počúvanie a komunikácia v tíme
• poskytovanie a príjmanie spätnej väzby
• ako kontrolovať
• predchádzanie a riešenie konfliktov
• vytváranie pravidiel hry
• koučing a rozvoj zamestnancov, prínos koučingu pre manažéra a pre pracovníka
Riadenie a vedenie ľudí
• zásady individuálnej práce s ľuďmi
• vývojové štádia tímu a jednotivca v procese riadenia
• ako získať pracovníkov pre splnenie úloh
• vrodené dispozície a ich vplyv
• získané predpoklady a ich vplyv
• prostredie a jeho vplyv
Utváranie osobnosti spolupracovníkov / podriadených
• vrodené dispozície a ich vplyv, získané predpoklady a ich vplyv, výchova
• prostredie a jeho vplyv na utváranie osobnosti
• štruktúra a rozvoj schopností
Motivácia, jej štruktúra a jednotlivé prístupy pri riadení
• riadenie pomocou osobných cieľov
• motivačné techniky
• efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní cieľov
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Cieľová skupina

každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku