Reťazové obchody z hľadiska DPH vo svetle aktuálnej judikatúry

Organizátor kurzu: Wolters Kluwer s. r. o.
Reťazové obchody z hľadiska DPH vo svetle aktuálnej judikatúry
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
26.11.2015
Bratislava
Dr. Vl. Clementisa 10
APORES, s.r.o.
8:30-15:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Na reťazových obchodoch, ako jednej z významných foriem obchodovania a majúcich významné miesto pri obchodovaní s tovarom v rámci členských krajín EÚ, sa zúčastňuje reťazec minimálne troch dodávateľov a odberateľov identifikovaných pre dph v rôznych členských štátoch EÚ. V praxi neustále dochádza k častým chybám a omylom pri uplatňovaní DPH pri reťazových obchodoch, v dôsledku čoho platiteľ dane si nesplní v inom členskom štáte registračnú povinnosť, nezdaní nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte, uplatní v tuzemsku daň na dodanie tovaru, miesto dodania ktorého nie je v tuzemsku alebo pod IČ DPH prideleným v tuzemsku objedná tovar z iného členského štátu, pričom preprava tovaru sa skončí v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH.Seminár prevedie účastníkov celou odbornou problematikou, vrátane aktuálnej slovenskej judikatúry a s poukázaním a analýzou vybraných prípadov reťazových obchodov podľa judikátov Súdneho dvora EÚ.

Cieľ kurzu

Program:
  • Dodanie tovaru ako predmet DPH, miesto dodania a vznik daňovej povinnosti
  • Nadobudnutie tovaru ako predmet DPH, miesto nadobudnutia, vznik daňovej povinnosti.
  • Intrakomunitárne dodanie tovaru – podmienky oslobodenia od dane
  • Vybrané prípady intrakomunitárnych dodávok podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ
  • Trojstranný obchod, uplatnenie DPH pri porušení pravidiel trojstranného obchodu
  • Reťazové obchody – pohyblivá dodávka, nepohyblivé dodávky, analýza prípadov reťazových obchodov podľa judikátov Súdneho dvora EÚ
  • Diskusia

Cieľová skupina

daňoví poradcovia, daňoví audítori

Lektori:

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku