Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH

Organizátor kurzu: Agentúra TEMPO
Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
11.12.2015
Košice
Cesta pod Hradovou 13/A
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
8:30-14:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár s dvoma lektorkami poskytne výklad novely zákona o DPH vedený Ing. Annou Jurišovou - špecialistkov na problematiku DPH.
Jej výklad bude dopĺňať Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovania.
Účastníci tak získajú komplexný pohľad na problematiku nielen zmien zákona, ale aj ako tieto zmeny správne aplikovať v účtovníctve.


OBSAH: Zmeny zákona o DPH od 1.1.2016 a ich účtovné hľadiskoDopad zmien  zákona o DPH  od 1.1.2016  na  postupy účtovania platiteľa dane predovšetkým  v súvislosti s  uplatňovaním osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby  

1/ Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty        -          určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane)-          určenie výšky dane podľa zákona o DPH  -          účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo - príklady 

2/ Dopad zmien zákona o DPH od 1.1.2016 na účtovanie DPH 

2.1/ Nová úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby:-          podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy (výška obratu, spôsob  začatia a ukončenia   používania osobitnej úpravy)-          vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane u platiteľa, ktorý používa osobitnú  úpravu-          odpočítanie dane u dodávateľa, ktorý  uplatňuje osobitnú  úpravu (pri registrácii, pri investičnom majetku)-          oprava  základu dane pri osobitnej úprave   a oprava odpočítanej dane-          sankcie pri porušení osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatej platby-          príklady, vrátane účtovania - vznik daňovej povinnosti a  práva na odpočítanie-          dane pri kombinácii uplatňovania osobitnej  úpravy a štandardného režimu

 2.2/  Zmeny v zábezpeke na daň (zrušenie zábezpeky v prípade ak zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, povinnosť správcu dane zaregistrovať dobrovoľného žiadateľa o registráciu aj v prípade nezloženia zábezpeky na daň) – účtovanie o zábezpeke

 2.3/ Zavedenie zníženej sadzby dane 10% na niektoré základné potraviny (postup platiteľa v prechodnom období – platby na dodanie tovaru prijaté do 31.12.2015)

 2.4/ Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 42 pri predaji  investičného majetku   podľa § 54 ods. 2, pri ktorého obstaraní nebola odpočítaná daň  -príklady vrátane účtovania

 2.5/ Právo na odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane aj v prípade obstaraných služieb - účtovanie

2.6/ Rozšírenie  prenosu povinnosti platiť daň na  príjemcu plnenia aj v prípade dodania tovaru bez montáže alebo inštalácie ak dodávateľom tovaru je  zahraničná osoba a pri stavebných prácach - zmeny v oblasti zadefinovania  osoby povinnej platiť daň od 1.1.2016 –  účtovanie

 2.7/  Diskusia

Lektori:

Ing. Anna Jurišová + Ing. Jana Turóciová

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku