Projektový manažment/Implementácia projektov

Organizátor kurzu: Academia Istropolitana Nova
Projektový manažment/Implementácia projektov
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
september 2021 od 9.00 do13.00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program Príprava a riadenie projektov, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na zrealizovaných projektoch a následnom využití informácií na prípravu vašich projektových zámerov.  On-line kurz je zostavený z dvoch modulov. Modul A/ PRÍPRAVA PROJEKTOV je zacielený na tých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o efektívnej metóde prípravy projektovej žiadosti a Modul B/ IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV je venovaný aktuálnym pravidlám pre implementáciu projektov. Modul A/ má 15 hodín a koná sa 3 dni, vždy od 8:30 do 13:30 hod. Modul B/ trvá 8 hod, od 9:00 do 13:00 hod. On-line kurz prebieha na platforme Zoom, ktorú nemusíte mať stiahnutú v počítači. Na Zoom sa pripojíte pomocou linky, ktorú vám pošleme.

Obsah Modulu B/ Implementácia projektov    
On-line kurz nadväzuje na Modul A/ Príprava projektov, ale dá sa absolvovať aj samostatne. Venuje sa 4. a 5. fáze projektového cyklu nasledovne:
1.deň: Fáza implementácie projektu – podpis zmluvy s donorom/RO - realizácia aktivít projektu - monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste - vypracovanie žiadosti o platbu – podávanie informácií o projekte – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu.
2.deň: Fáza hodnotenia projektu – zahŕňa hodnotenie projektovej žiadosti aj hodnotenie výstupov, výsledkov a dopadov projektu - typy hodnotenia - ciele hodnotenie - metódy hodnotenia – inovácie a (európska) pridaná hodnota v projektoch.

Cieľ kurzu

 • osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
 • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
 • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
 • osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
 • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
 • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku

Cieľová skupina

Kurz je určený pre
 • pracovníkov samospráv, ktorí sa zúčastňujú na príprave alebo implementácii projektov financovaných z európskych fondov
 • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi/grantmi a dotáciami na strane žiadateľa
 • riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie fondov/dotácií
 • vysokoškolských učiteľov zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
 • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
 • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje osobnostné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
 • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti.

Lektori:

Zuzana Štefániková

Osvedčenie:

Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku