Príprava a riadenie projektov - hybridne

Organizátor kurzu: Academia Istropolitana Nova
Príprava a riadenie projektov - hybridne
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
18.06.2024 - 25.06.2024
Sv. Jur
Prostredná 47/A
Sv. Jur/online
8:00 - 15:00 hod.
Modul A (prezenčne): 100 Eur
Modul B (prezenčne): 300 Eur
Modul C (online): 200 Eur
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Chcete financovať svoje zámery z plánu obnovy alebo Operačného programu Slovensko? 

 

Vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV, ktorý pozostáva z 3 vzdelávacích modulov Vám ponúka: vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a riadenia projektov metódou logickej matice (metodika vypracovaná Európskou komisiou) ale aj praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Vzdelávací kurz je výnimočný tým, že kombinuje teóriu s praxou. Účastníci vypracovávajú pod vedením lektoriek vlastné projektové zámery.

 

Vzdelávacie moduly je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Zdroje na projekt (6 hod.) realizujeme prezenčne v sídle AINovy vo Sv. Jure 

Modul B/ Príprava projektového zámeru (20 hod.) - realizujeme prezenčne v sídle AINovy vo Sv. Jure 

Modul C/ Implementácia a manažment projektu (12 hod) - realizujeme online na platforme Zoom.

 

Viac informácií o kurze nájdete na: https://ainova.sk/education/projektovy-manazment/

 

Cieľ kurzu

Cieľom je:

 • osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
 • zvýšiť schopnosť prijímateľov na Slovensku zmysluplne využívať európske zdroje
 • zlepšiť kvalitu prípravy, tvorby projektových žiadostí a implementácie projektov orientovaných na výsledky

Cieľová skupina

Kurz je určený pre:

 • pracovníkov samospráv, ktorí sa zúčastňujú na príprave alebo implementácii projektov financovaných z európskych fondov
 • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi/grantmi a dotáciami na strane žiadateľa
 • riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie fondov/dotácií
 • vysokoškolských učiteľov zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
 • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
 • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje osobnostné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
 • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti.

Lektori:

Barbara Kollárová

Osvedčenie:

Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku