Články: Pre študentov
O projekte

Vedúci vo výrobe - efektívny výrobný proces

Organizátor kurzu: CPPS | Poradenské centrum
Vedúci vo výrobe - efektívny výrobný proces
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
Záhumenská 13
CPPS | Poradenské centrum
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

  Anotácia kurzu: Majstri, vedúci výroby, či manažéri v prevádzkach firiem. V súčasnosti čoraz viac pociťujú vedúci stres vznikajúci na jednej strane v dôsledku tlakov, ktoré na nich vyvíja vedenie, a na strane druhej v dôsledku zvyšujúcich sa očakávaní zamestnancov - ich podriadených. Musia zabezpečovať včasné dodávky, lepšiu kvalitu a vyššiu efektívnosť. Zároveň sa však musia zaoberať i osobnými problémami a pracovnou legislatívou.

Náš kurz je praktickým denným programom vytvoreným tak, aby majstrovi, resp. vedúcemu výroby pomáhal pracovať s ľuďmi a prostredníctvom ľudí dosahovať neustále sa zlepšujúce výsledky a spokojnosť zákazníkov. Zámer kurzu: po skončení tohto kurzu budú vedúci výroby vedieť stanovovať a dosahovať ciele v oblastiach zlepšovania produktivity, kvality, kontroly nákladov a dodržiavania dodacích termínov - to všetko prostredníctvom vedenia a usmerňovania činnosti svojich podriadených, zabezpečujúc súčasne ich bezpečnosť a rozvíjajúc ich participáciu a podporu.

Cieľ kurzu

OSNOVA KURZU - Vedúci vo výrobe - efektívny výrobný proces:
• úspešný vodca / manažér / líder
• zlepšovanie produktivity, výrobnej kapacity a eliminovanie plytvania
• efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to
• chápanie ľudí, motivácie a výkonu
• ako viesť podriadených k samostatnosti
• ako sa správne komunikovať so zamestnancami a manažmentom
• kritika / pochvala a ich využitie v praxi
• kontrola úloh / delegovanie úloh
• konštruktívna spätná väzba v tíme
• zameranie na výsledky / na ciele
• riešenie konfliktov na pracovisku / mediácia vo výrobe
• krízové situácie a ich riešenie
• ako nielen finančne motivovať podriadených / teórie motivácie
• nácvik rozhovoru s podriadeným / nadriadeným
• nácvik pochvaly vs kritiky
• sebapoznanie a poznanie zamestnancov / tímu
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Cieľová skupina

každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy