Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov

Organizátor kurzu: CPPS | Poradenské centrum
Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
Záhumenská 13
CPPS | Poradenské centrum
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

  Anotácia kurzu:   Práca s ľuďmi, patrí medzi tie najťažšie. Už pri začiatku podnikania ale i v jeho priebehu a rozvoja sú jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu firmy zamestnanci. Od ich výkonu, schopností a spoľahlivosti závisí prosperita a rast každej organizácie. V tomto vzdelávaní sa preto budeme venovať plánovaniu, náboru a výberu vhodných zamestnancov.

Ako efektívne vplývať na ľudí tak, aby sme ich motivovali, rozvíjali, ale aj vedeli správne odhadnúť či hodnotiť ? Nábor, výber a prijímanie pracovníkov sú dôležitou súčasťou systému práce s ľuďmi. Dobrá organizácia celého procesu je základom spokojnosti novoprijatého pracovníka a aj jeho vedúcich. Cieľom náboru je získať odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko. Úlohou výberu je posúdiť každého uchádzača vzhľadom k uvažovanej profesii. Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady k nárokom, ktoré práca vyžaduje splniť, prípadne rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač sa na príslušné miesto viac hodí. Cieľom správneho hodnotenia je poznať motivačné faktory, psychológiu správania tak jednotlivcov, ako aj tímov. Nielen to, ale mnoho iného sa dozviete a naučíte na predmetnom kurze.

Cieľ kurzu

Systémy výberov a hodnotenia zamestnancov
• aký je význam výberov či hodnotenia podriadených ?
• aké nástroje sú kedy vhodné využívať ?
• čo Vám správny výber a hodnotenia podriadených prinesie ?
• ako správne viesť výbery či hodnotenia podriadených ?
• obsah a štruktúra hodnotiaceho pohovoru, techniky
Spätná väzba, pravidlá pre jej podávanie
• zvyšovanie osobnej presvedčivosti
• práca s kritikou
• vyjednávanie
• vytýkacie rozhovory
• 360 hodnotenie
Nácvik výberových a hodnotiacich rozhovorov
• Analýza a určenie vhodných kritérií, ktoré by mal uchádzač spĺňať
• Formulácia inzerátu a špecifikácia chýb a nedostatkov v inzerátoch
• Metódy a postupy pri výbere zamestnancov
• Príprava materiálov a postupov na pohovor (testy, vstupný rozhovor, ...)
• Využívanie aktívneho počúvania a analýza neverbálnych prejavov
• Identifikácia povahových čŕt, hodnôt a schopností
• posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
• identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
• ťažké situácie pri výberoch a hodnotení / ich zvládanie
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Cieľová skupina

každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Design To Cost Akadémia
ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.