Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov

Organizátor kurzu: Agentúra JASPIS s.r.o.
Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
27.11.2015
Bratislava
03.02.2016
Bratislava
9:00 do 16:00
Bratislava
Škultétyho 5
Jaspis
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Získate aktuálne informácie z účtovnej a daňovej oblasti a naučíte sa využívať účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia a optimalizácie daňového základu. Výuka prebieha formou tematických cvičení, diskusií, prípadových štúdií.

Cieľ kurzu

Obsah:

Trieda 0 – Dlhodobý majetok
Oceňovacie metódy v účtovníctve do hĺbky aj z pohľadu finančného riadenia.
Škody na dlhodobom majetku.
Škoda ako daňovo neuznaný náklad.
Opravné položky k dlhodobému majetku, zásady a povinnosť tvorby opravných položiek.
Dlhodobý finančný majetok, členenie, spôsoby obstarávania, oceňovanie, jeho evidencia.
Účtovné a daňové odpisy, ich vykazovanie a vplyv na základ dane.
Trieda 1 - Zásoby
Manká a škody, prirodzené úbytky aj z hľadiska daňovej optimalizácie.
Opravné položky, tvorba, rozpustenie a použitie opravných položiek.
Inventarizácia zásob v zmysle zákona o účtovníctve.
Trieda 2 – Finančné účty
Účtovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene. Dôležitosť analytickej evidencie.
Bankové úvery a dôležitosť správneho vnímania a vykazovania.
Krátkodobý finančný majetok, jeho charakteristika, oceňovanie, vykazovanie a tvorba opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.
Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
Vyhnime sa problémom a používajme správne účty pohľadávkového a záväzkového charakteru.
Povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH, nutnosť analytickej evidencie.
Zásady účtovania dotácií.
Účty časového rozlíšenia, princíp časovej a vecnej súvislosti účtovania nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov.
Trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtovanie základného imania, zmeny základného imania.
Účtovanie fondov, evidencia hospodárskeho výsledku.
Tvorba, použitie a rozpustenie rezerv. Rezervy účtovné a daňové.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky, zmenky, preddavky.
Ostatné:
Účtovná závierka, jej zostavenie a zverejnenie v zmysle zákona o účtovníctve.
Účtová osnova a účtový rozvrh. Používanie analytickej evidencie pre potreby finančného vykazovania a manažérskeho riadenia.
Prostriedky optimalizácie daňového základu.
Interné smernice = prostriedok šetrenia peňazí.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre absolventov kurzov podvojného účtovníctva, účtovníkov z praxe a širokú odbornú verejnosť. Cieľom je osvojenie si súvzťažností účtovania, právnych predpisov pre účtovníctvo, najmä opatrenia, ktorým sa ustanovuje rámcová účtová osnova a postupy účtovania. Naučíte sa ako efektívne využiť informácie z účtovníctva v rámci informačného a riadiaceho systému firmy.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku