Účtovná závierka za rok 2015. Novely Postupov účtovania a Zákona o účtovníctve 2015

Organizátor kurzu: GARAND s.r.o.
Účtovná závierka za rok 2015. Novely Postupov účtovania a Zákona o účtovníctve 2015
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
09.12.2015
Považská Bystrica
M.R. Štefánika 144
TERNO
09:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár je zameraný na spracovanie účtovnej závierky za rok 2015 s aplikáciou zmien postupov účtovania a novely Zákona o účtovníctve 2015

Cieľ kurzu

  1. Zmeny v právnych predpisochupravujúcich účtovníctvo v roku 2014 a 2015
 • triedenie účtovných jednotiek
 • register účtovných závierok
 • pripravované zmeny v oceňovaní majetku a záväzkov
 • 2. Účtovná závierka za rok 2015
 • právne predpisy upravujúce zostavenie účtovnej závierky a ich zmeny,
 • inventarizácia majetku a záväzkov,
 • povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky,
 • závierkové a upravujúce závierkové účtovné prípady, upozornenie na najdôležitejšie účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky (nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie rezerv, časové rozlišovanie, prepočet cudzej meny na euro, účtovanie opravy chýb minulých účtovných období),
 • zostavenie účtovnej závierky pre jednotlivé typy účtovných jednotiek (mikro, malá a veľká účtovná jednotka) a predpisy ich upravujúce.
 • ukladanie účtovných závierok do registra účtovných závierok.
 • diskusia

Lektori:

Ing. Štefánia HAŠČÍKOVÁ

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku